Strategi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Datalogisk Institut, DIKU > Om DIKU > Strategi

Politikker og strategier

Strategi for Datalogisk Institut

Supplerende strategisk handlingsplan for perioden frem til 2020

Datalogisk Institut udsendte i 2013 en strategi for perioden 2014 – 2017 (se ovenfor). I forlængelse heraf er udarbejdet en supplerende handlingsplan, som vedrører perioden 2015 – 2020. Handlingsplanen omfatter således ikke kun initiativer inden for strategiperioden indtil 2017, men omfatter flere langsigtede initiativer, som iværksættes i perioden indtil 2020.

Den supplerende handlingsplan er udarbejdet i dialog med direktionen ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Handlingsplanen skal ses som et dynamisk dokument og vil løbende blive ajourført.

Tidligere strategier