2 studenterstudievejledere til Datalogisk Instituts Gymnasietjeneste – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

Datalogisk Institut, DIKU > Om DIKU > Ledige stillinger > 2 studenterstudievejle...

2 studenterstudievejledere til Datalogisk Instituts Gymnasietjeneste

Datalogisk Institut ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), Københavns Universi-tet søger 2 datalogistuderende som studenterstudievejledere med tiltrædelse 15. februar 2018.  
 
Om os  
Formålet med Datalogisk Instituts Gymnasietjeneste er at aktivere og engagere gymnasieelever og styrke deres kendskab til datalogiuddannelsen på KU og it faget generelt. Gymnasietjenesten be-står af 4 datalogistuderende og hører til instituttets uddannelsesteam, som blandt andet arbejder med rekruttering og fastholdelse af nye studerende. Læs mere om Gymnasietjenesten på diku.dk.  
 
Arbejdsopgaver
 
Dine arbejdsopgaver bliver:  
 • Videreudvikling af eksisterende fagpakker og udvikling af nye til undervisningsbrug i gymnasiesko-len.  
 • Planlægning og undervisning i fagpakkerne ude på gymnasier og ved gymnasiebesøg på KU.  
 • Udvikling og forberedelse af foredrag og workshops til rekrutteringsaktiviteter.  
 • Afholdelse af rekrutteringsaktiviteter herunder Åbent Hus, uddannelsesmesser, studiepraktik, SRP-workshop (Studieretningsprojekt) og UNF-aktiviteter (Ungdommens Naturvidenskabelige Forening).  
 • Være ambassadør for Datalogi på KU på vores sociale medieplatforme, ved besøg på gymnasie-skoler og til rekrutteringsaktiviteter.  
Den gennemsnitslige ugentlige arbejdstid er 3 timer, som er ujævnt fordelt over året. Vi forventer, at du især kan stå til rådighed til at tage på gymnasiebesøg i mellemuger, men også på de datoer, hvor vi har forud planlagte rekrutteringsaktiviteter, fx i forbindelse med SRP-workshop i uge 42, studiepraktik i uge 43 og Åbent Hus i februar/marts.  
 
Vi forventer  
 • At du er studerende på bachelor- eller kandidatuddannelsen i datalogi ved Københavns Universitet. Vi ser gerne, at du har gennemført første studieår.  
 • At du er fagligt velfunderet.  
 • At du er god til at videreformidle fagfagligt materiale særligt til gymnasieelever. Har du undervisningserfaring (gerne fra gymnasieskolen) er det en fordel.  
 • At du har indsigt i datalogiuddannelsens struktur og faglige indhold og uddannelsens sociale rammer og fastholdelsesinitiativer eller er indstillet på, at sætte dig ind i dem.  
 • At du kan arbejde sammen med gymnasielærere, forskere og institutadministrationen.  
 • At du er udadvendt og empatisk og kan opsøge og engagere elever.  
 • At du er mødestabil og kan arbejde selvstændigt og struktureret.  
 • Derudover vil det være en fordel, hvis du er aktiv i studenterforeninger eller andre faglige eller sociale sammenhænge på DIKU og gerne i foreninger, der arbejder med at fremme børn og unges it-kompetencer.  
Løn og ansættelsesforhold  
Løn og arbejdsvilkår efter gældende aftale indgået mellem Finansministeriet, Studenterundervi-sernes Landsforbund og Foreningen af danske Lægestuderende (SUL).  
 
Indplacering og aflønning sker som studenterstudievejleder. Timelønnen er på 186,52 kroner (2017-niveau). Ansættelsen er tidubegrænset så længe du er indskrevet studerende ved en højere videregående uddannelse.  
 
Ansættelsesdato er 15. februar 2018.  
 
Din ansøgning  
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning vedlagt CV, karakter-oversigt og relevante bilag via Jobportalen under administration (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget) senest 7. januar 2018.  
 
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 2.  
 
Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Yderligere spørgsmål  
Spørgsmål til stillingens indhold kan stilles til fuldmægtig Trine Brøndt Nielsen, 93565590.  
Spørgsmål til stillingens ansættelsesforhold kan stilles til administrationschef Jeanett Grau Engstrøm, 35332603.  
 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.