Ekstern lektor til undervisning i kurset Introduktion til Computergrafik – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

Datalogisk Institut, DIKU > Om DIKU > Ledige stillinger > Ekstern lektor Introdu...

Ekstern lektor til undervisning i kurset Introduktion til Computergrafik

DIKU søger en ekstern lektor til ansættelse pr. 1. oktober 2017 med undervisning inden for computergrafik på et introducerende niveau.

Kurset Introduktion til Computergrafik sigter mod at give en indføring i 3-dimensionel grafisk databehandling samt billedsyntese. Det tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges således, at praktiske færdigheder inden for programmering af 3-dimensionelle grafiske systemer indøves gennem løsning af skriftlige ugeopgaver. På kurset indføres de studerende i grafisk databehandling bestående af: skankonvertering af primitiver, geometriske transformationer, projektioner fra 3 til 2 dimensioner, repræsentation og visualisering af 3-dimensionelle kurver og flader, lys- og refleksionsmodeller samt centrale algoritmer i visualiseringsprocessen.

Om os

DIKU er Danmarks første datalogiske institut etableret på Københavns Universitet i 1970. Instituttet driver forskning og udbyder en række bachelor-kandidat- og  ph.d.-uddannelser samt enkeltfags- og sommerkurser.

Arbejdsopgaver

Stillingen som ekstern lektor er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af kvalificerede undervisningsopgaver. Du vil selvstændigt skulle tilrettelægge og gennemføre undervisning, eksamination og vejledning af studerende og andre evalueringer inden for det faglige område du er ansat i. Der forekommer undervisning på bacheloruddannelse, kandidatuddannelse og eventuelt undervisning på Åbent universitet. Undervisningssproget er dansk eller engelsk.

Dine kompetencer

Udover relevant kandidatgrad kræver stillingen, at du er specialisteret inden for computergrafik samt har dokumenteret erfaring med undervisning på universitetsniveau.

Du vil som et led i rekrutteringsprocessen få tilsendt en faglig vurdering af dine kvalifikationer i forhold til den stilling som du søger, såfremt du kommer med på short-listen.

Ansættelsesforhold

Ansættelse som ekstern lektor sker efter Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne samt cirkulære om eksterne lektorer. Ansættelse sker for en periode på 3 år. Arbejdsforpligtelsen omfatter et timetal på mindst 100 og maksimalt 500 timer med mulighed for forhøjelse til 780 timer pr. undervisningsår og aflønnes med en timesats på kr. 254,39. Forberedelse af undervisning aflønnes med 2½ time pr. konfrontationstime. Endvidere er der mulighed for individuel lønforhandling. Det samlede antal arbejdstimer fastlægges forud for hvert semesters påbegyndelse.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Kim Steenstrup Pedersen, mail; kimstp@di.ku.dk

Ansøgning mv.

Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/ (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), så den er universitetet i hænde senest den 30. april 2017.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.