Robin Kaarsgaard

Robin Kaarsgaard

Postdoc

Primære forskningsområder

  • Det teoretiske grundlag for reversibel beregning
  • Kategoriteori og dennes anvendelser i formel semantik af reversible programmeringssprog, samt i grundlaget for kvantemekanik, især kvanteberegning
  • Formel logik og dennes anvendelser i syntese og omskrivning af reversible logiske kredsløb.

Aktuel forskning

Anvendelsen af inverskategorier som modeller for reversibel programmering med et særligt fokus på modelleringen af reversible løkkestrukturer og rekursion.

ID: 129477212