Andrzej Filinski

Andrzej Filinski

Lektor

  • Programming Languages and Theory of Computing

    Universitetsparken 5, Bygning B, 2100 København Ø, HCØ B, Bygning: 772-01-0-S10

    Telefon: +45 35 33 56 87Mobil: +45 29 61 16 43Fax: +45 35 32 14 01

Aktuel forskning

En generisk operationssemantik for monadiske effekter i funktionssprog; anvendelser af spilteoretiske begreber til formalisering af programkontrakter i samtidige og distribuerede systemer.

Primære forskningsområder

Anvendt semantik for programmeringssprog, med særlig vægt på definition af og ræsonneren om beregningsmæssige effekter. Maskinverificerbar ræsonneren om programmer og sprog, herunder formel kodecertificiering.

ID: 9314