26. marts 2009

Kandidatuddannelsen i datalogi godkendt under COME

Kandidatuddannelsen i datalogi er godkendt som eliteuddannelse under Københavns Universitets COME (Copenhagen Master of Excellence).

COME-uddannelsen bliver international (dvs. undervisningen gennemføres på engelsk).


Der er p.t. vedtaget 3 specialiseringer/kompetenceprofiler på kandidatniveau, nemlig hhv. Computational and Mathematical Modelling, Programming Languages and Systems samt Systems Development. Flere kompetenceprofiler er i støbeskeen.


Læs mere under Uddannelser.