8. oktober 2009

Jesper Larsson Träff første DIKU-doktor i mange år

Den 2. oktober 2009 blev der for første gang i mange år - efter sigende siden 1992 - forsvaret en doktordisputats i datalogi.

Doktoranden er tidligere DIKU-studerende Jesper Larsson Träff, der som led i sin ansættelse hos NEC Laboratories Europe, i Sankt Augustin, Tyskland, har forsket i supercomputere og implementering af effektiv MPI (Message Passing Interface).

Disputatsen indeholdt en lang serie af bidrag, der tilsammen viser, hvordan det såkaldte "Message Passing Interface", der er nærmest enerådende for programmering af "superregnere", kan implementeres med høj effektivitet, generelt, og specielt for en særlig klasse af superregnere (NEC's SX-serie, den japanske Earth Simulator).

Opponenterne, professor Brian Vinter, DIKU, og professor Jaswinder Pal Singh, Princeton University, udtrykte tilfredshed med værket og kunne efter to timers fremlæggelse og opponering tildele Jesper Larsson Träff den naturvidenskabelige doktorgrad (Dr. Scient.).

Link til opslaget, hvor disputatsen kan downloades.

Stemningsbilleder fra fremlæggelse og reception