12. juni 2009

Godt nyt for DIKU: ESS skal ligge i Lund

European Spallation Source bliver et multidisciplinært forskningslaboratorium, centreret omkring verdens kraftigste neutronkilde. Det har i nogen tid været diskuteret, hvor ESS skulle placeres, men nu har Spanien trukket sin kandidatur som værtsland for forskningsanlægget tilbage, og det er definitivt afgjort, at ESS skal placeres i Lund.

Projektet får stor betydning for DIKU, idet eScience-centrets dataloger sammen med fysikere og kemikere skal omsætte de data, der kommer ud af forsøgene til forskningsresultater.

Læs mere om ESS