17. september 2009

OTICON-stipendier kan søges af studerende ved Det Naturvidenskabelige Fakultet

OTICON fonden uddeler i år 2 stipendier à kr. 100.000 til studerende ved Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Stipendiet er målrettet studerende, der ønsker at fordybe sig i et afsluttende forsknings-projekt, at forberede sig på et efterfølgende ph.d.-studium eller at udføre et specialeprojekt i samarbejde med en ekstern partner, gerne i form af en delvis udstationering. Stipendiet tildeles studerende, som på ansøgningstidspunktet vil mangle ca. ét år i at færdiggøre kandidatstudiet.

Kriterierne for tildeling af stipendierne er:

  • de studerendes studieegnethed, herunder forudgående studielængde og karakterer i de beståede fag,
  • bedømmelse af projektbeskrivelsens kvalitet og relevans, herunder evnen til at formulere et projekt, som er forståelig for en ikke-ekspert,
  • udtalelser fra lærere, herunder vejlederen og kontakter til universitetseksterne partnere, som har ytret interesse for projektet.

Ansøgningen udformes på et dertil indrettet skema og sendes med bilag til Det Naturvidenskabelige Fakultet, Tagensvej 16, 2200 København N, således at ansøgningen er fremme senest 1. november 2009 kl. 12.

Download yderligere oplysninger og skema (PDF)