27. november 2009

Lars Schjøth modtog ph.d.-graden i datalogi

Lars Schjøth tog tilhørerne med på en "journey through time and space" under fremlæggelsen af sin ph.d.-afhandling om "Anisotropic Density Estimation in Global Illumination"

For den ikke indviede er dette en afhandling om computergrafik: om hvordan man laver indirekte belysning uden at blive forstyrret af støj og systematiske fejl.

DIKU ønsker Lars Schjøth tillykke med ph.d.-graden! 

Bedømmelseskomiteen bestod af:

Formand: Kim Steenstrup Pedersen, DIKU
Professor Karol Myszkowski (Max-Planck Institute für Informatik, Germany)
Lektor Jakob Andreas Bærentzen (DTU, Denmark)

Vejledere:

Jon Sporring and Kenny Erleben, DIKU

Afhandlingen kan rekvireres hos Dina Riis på dinariis@diku.dk eller downloades her (PDF)