8. oktober 2009

Rekordoptag til universiteterne er en realitet

I en pressemeddelelse fra Videnskabsministeriet konstateres, at universiteterne samlet set har oplevet rekordoptag. Ved at klikke videre i pressemeddelelsen nedenfor kan man få adgang til mere detaljerede data, bl.a. en opgørelse over tilgangen på it-uddannelserne. 

Her ligger KU (dvs. DIKU + de nye tværgående it-uddannelser) rigtig flot med en samlet stigning på 40% og overgås i %-tal kun af IT-Universitetet (som har et samlet optag på bachelorniveau på 127 personer mod KU's samlede tal på 267).

Læs pressemeddelelsen nedenfor:

Over 2500 unge har i år søgt ind på universitetet efter den koordinerede tilmeldings optagelsesrunde. Det endelige optag i 2009 på universitetsud-dannelserne ender på 21.587 personer og er dermed det største antal nogensinde.

- Da det i sommers kom frem, at der på trods af rekordsøgning ikke var rekordoptag, var jeg meget forundret. De unges søgemønster resulterede i, at mange fik afslag. Vi opfordrede derfor til at søge alternative uddannelser og universiteter. Det ser ud til at være sket, siger videnskabsminister Helge Sander.

Over 2500 unge har i år benyttet muligheden for at søge ind på universiteterne i optagelsens anden runde. Det er markant flere end de foregående år, hvor tallet lå under 2000. Samtidig har færre end i 2007 takket nej til deres tilbudte studieplads.

Samlet set betyder det, at årets optag er steget med 1226 personer. I 2008 var tilvæksten mellem første runde og anden runde kun 367 og i 2007 lå den på 567.

- Jeg er utrolig glad for, at så mange unge er begyndt på universitetet. Vi lever i en verden, hvor viden er en af de vigtigste forudsætninger for at Danmark kan sikre fortsat vækst og velfærd. Regeringen har derfor et mål om, at halvdelen af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. Det mål er vi nu rykket et skridt nærmere på, siger Helge Sander.

Især Syddansk Universitet og Aalborg Universitet har oplevet en stigning i optagetallet fra første til anden runde med stigninger på henholdsvis 19 og 12 procent.