18. december 2009

eScience-centret har opnået en bevilling til højproduktivitets-værktøj for industriel billedanalyse

Professor Brian Vinter, eScience Centeret, Københavns Universitet har modtaget en bevilling på  kr. 5,4 mio. kr. , der giver mulighed for ansættelse af i alt 3-4  ph.d.er.

Projektet, som har et samlet budget på 7,8 mio. kr. involverer foruden DIKU Danish Meat Research Institute, Roskilde. Desuden samarbejdes med Deformalyze og Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences.

Projektet, der starter op i februar 2010 og løber frem til august 2013, skal udvikle et højhastigheds- og højproduktivitetsværktøj i forbindelse med industriel forarbejdning af kødproduktion. Midlet er computerbaseret billedanalyse, driveren er en parallelforbunden supercomputer, der kan accellerere regneprocesserne og formålet med projektet er helt overordnet at formindske tidskrævende feed-back-processer i den industrielle kødproduktion.

Projektet - kort fortalt! 

Computerbaseret billedanalyse bliver stadigt mere udbredt i industrien, og mange virksomheder bruger mange resurser på at udvikle algoritmer til analyse og genkendelse af billeder i forbindelse med produktion.

Udviklingen af sådanne algoritmer sker oftest i et udviklingsmiljø, der giver høj produktivitet, typisk Matlab, sådan at en udvikler efter at have gennemarbejdet en idé kan lave en prototype på nogle få dage og derefter kunne teste om ideen virker eller ej.

Når et problem er løst, går udvikleren videre til næste problem, og når hele opgaven er løst, står virksomheden med en fuld prototype udviklet med et højproduktivitetsværktøj. Herefter kan udvikleren begynde at omskrive algoritmerne fra højproduktivitetsversionen til en højhastig-hedsversion, som kan overholde de realtidskrav, man vil opleve i en produktion. Denne proces tager lang tid, oftest måneder eller endda år og resulterer til tider i at løsningen ikke kan bruges, fordi den ikke kan gøres tilstrækkelig hurtig til formålet.

Projektet sigter imod at udvikle et højproduktivitetsværktøj, der samtidigt giver meget høj ydelse, sådan at udviklerne kan eliminere det omkostningstunge skridt, det er at omskrive algoritmerne med højhastighedsværktøjer.

Værktøjet udvikles direkte til næste generationsprocessorer. Projektet foregår i tæt samarbejde med Slagteriernes Forskningsinstitut, som i dag sidder med problemet og er i gang med en lang og udgiftskrævende omskrivning af et større CT-billedeanalysesystem.

Yderligere oplysninger om projektet:

Professor Brian Vinter, vinter@diku.dk, tlf. 35 32 14 27