14. juni 2010

D-dag - et tilløbsstykke for studerende og udstillere


Dette års D-dag blev et tilløbsstykke for DIKU-studerende, der på trods af en lokkende sol ude i den danske forsommer benyttede sig af chancen for at få en karrieresnak med de mange udstillere. 

 

Ud over de 13 virksomheder, der havde ordrebogen fremme til studerende med interesse for studie- og kandidatjobs samt praktikpladser, udstillede også DIKUs tre forskergrupper: APL (Algorithms and Programming Languages), HCC (Human Centered Computing) samt Image Group med posters, så bachelorstuderende allerede nu kan begynde at overveje, hvilke kandidatretninger og kompetenceprofiler, de kunne tænke sig - for ikke at  nævne overvejelser om en fremtidig forskerkarriere.

Som eksempler på, hvad et kandidatstudium kan føre til, havde seks kandidatstuderende tilmeldt sig posterudstillingskonkurrencen. Vinderen blev Johnny Bock Andersen - alias Ánoq of the Sun - som med posteren Camera Registration and Image Correspondences demonstrerede, hvordan man kan skabe 3D-billeder ud fra to eller flere håndholdte kamera-billeder. Den glade vinder modtog en rigtig 3D-ting, nemlig en saml-selv-helikopter.

Endelig var der også mulighed for at hilse på fakultetets egne service-enheder Katapult, der hjælper iværksættere i gang med business planer m.v. samt Uddannelsesservice, der fortalte om udvekslingsprogrammer for studerende.

Highlights fra dagen: