25. maj 2010

Martin Zachariasen er nu dr.scient.

Til lyden af klapsalver fra publikum og rosende ord fra såvel officielle som uofficielle opponenter modtog Martin Zachariasen, institutleder på Datalogisk Institut, KU (DIKU) fredag den 21. maj 2010 den naturvidenskabelige doktorgrad (Dr.Scient.) for sin afhandling med titlen: Fixed Orientation Interconnection Problems: Theory, Algorithms and Applications.

Efter en indledning ved Dekan Nils O. Andersen, Det naturvidenskabelige Fakultet, gav Martin Zachariasen en introduktion til sit forskningsarbejde gennem henved 10 år, som kort fortalt er en teoretisk løsning på et praktisk problem, et nyt paradigme for chipdesign, som muliggør, at ledninger mellem forbindelsespunkter kan løbe i andre - faste og vilkårlige - retninger end den hidtil eneste kendte såkaldte "Manhattan-arkitektur", hvor alle ledninger forløber i vinkelrette baner. Den nye metode med vilkårlige retninger kan give op til 30% kapacitetsbesparelse i chip'ens energiforbrug. Det matematisk-teoretiske grundlag for metoden tager udgangspunkt i Steiner-træ-problemet og går ud på at forbinde en række punkter indbyrdes med den kortest mulige linjeafstand.

Som den første officielle opponent trak Professor Ronald Graham, fra Dept. of Computer Science and Engineering, UCSD La Jolla, USA, historiske linjer tilbage til oplysningstiden og dokumenterede, at berømte matemetikforskere tilbage i 1700-tallet har brudt deres hjerner med at løse tilsvarende problemer med tilsvarende metoder - sågar inden den Jakob Steiner, der har lagt navn til Steiner-træ-problemet, blev kendt og anerkendt senere i 1700-tallet. Dengang brugte man bl.a. metoden til at planlægge kanaler i byer.

Derpå fremdrog Ronald Graham en række kritiske betragtninger i forhold til afhandlingens præmisser og filosoferede over spørgsmål som "Hvad er den sande historie? Hvad er en løsning og hvornår er den bevist? Hvornår får vi kvantecomputere og hvor svært er det egentlig at skalere op til mange flere punkter og yderligere dimensioner?", dog uden at forvente eksakte svar herpå.

Den anden officielle opponent Professor Jens Vygen, fra Research Institute for Discrete Mathematics, University of Bonn, Germany, udfordrede ligeledes en række af afhandlingens antagelser, idet han påpegede en række mulige praktiske problemer, der kan vise sig komme på tværs af de teoretiske beregninger, når så mange individuelle generaliseringer skal kombineres i en enkelt algoritme.

Når det er sagt, så var begge opponenter fulde af lovord om værket og tilskyndede uafhængigt af hinanden Martin Zachariasen til at konvertere disputatsen til en "rigtig bog" om Steiner-træ-problemet samt relateret forskning. 

Som eneste uofficielle opponent betrådte lektor Pawel Winter, DIKU, talerstolen med uddybende spørgsmål til afhandlingens generaliseringer.

Herefter fulgte en reception i nogle af Københavns Universitets mest atmosfærefyldte bygninger. Her er et par stemningsbilleder: 

   
Martin Zachariasen, dr.scient., institutleder for Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU) på talerstolen. Velkomst og introduktion ved dekan Niels O. Andersen, Det naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
   
   
Fra venstre: Pawel Winter, DIKU, Dekan Nils O. Andersen, Ronald Graham  UCSD La Jolla, USA og Jens Vygen, University of Bonn Fra venstre: Doreen A. Thomas, University of Melbourne, i samtale med Martin Zachariasen og Nils O. Andersen
   
Fra venstre: Jens Vygen, U. of Bonn, Doreen A. Thomas og Marcus Brazil, U. of Melbourne Tidligere og nuværende studerende og forskere fra DIKU var mødt op for at fejre deres nybagte Dr. Scient.
   
Fra venstre: Formand for bedømmelses-udvalget Jakob Krarup, Prof. Emeritus, D.Sc. & h.c. og opponent Ronald Graham Fra v: Jakob Krarup og Fritz Henglein, Pro-fessor MSO, DIKU. leder af forskergruppen Algorithms & Programming Languages.