9. februar 2010

Erik Frøkjær citeret i ComOn-artikel om tinglysningsskandalen

Lektor Erik Frøkjær udtaler - direkte adspurgt til sit synspunkt på omstændighederne omkring lancering af det elektroniske tinglysningssystem -  at "Det er simpelthen et brud på alle professionelle normer, at tinglysningen ikke blev testet af brugerne inden, systemet blev lanceret. Det står klart, at forløbet er hamrende ansvarspådragende for staten, og derfor må man helt op i toppen af regeringen være meget nervøs for de erstatningskrav, der kommer."

Læs hele artiklen i ComOn:

Der er også citater i ComputerWorld