25. maj 2010

Ny publikation: Doktordisputats om Steiner-træ-problemet

Martin Zachariasens doktordisputats med titlen: Fixed Orientation Interconnection Problems: Theory, Algorithms and Applications består af 12 individuelle forskerartikler og en sammenfattende oversigtsartikel.

Disputatsen blev præsenteret i forbindelse med Martin Zachariasens doktordisputatsforsvar den 21. maj 2010. Af opponenterne blev den fremhævet som et betydeligt bidrag i bl.a. forskningen inden for Steiner-træ-problemet (læs mere om Steiner-træer på http://en.wikipedia.org/wiki/Steiner_tree).

Disputatsen kan bestilles ved henvendelse til Martin Zachariasen via email: martinz@diku.dk.

Den er desuden tilgængelige i en online-version på  http://forskning.ku.dk/search/publicationdetail/?id=19955660

Læs også omtalen af disputatsforsvaret.