7. december 2010

Pressemeddelelse: Sådan garanteres privatpersoner sikkerhed ved grid computing

 

GRID COMPUTING - Grid computing skaber mange overskrifter i it-pressen, fordi det er en teknologi der både åbner op for mange anvendelsesmuligheder, men samtidig indebærer visse risici for den enkelte, der stiller sin computerkraft til rådighed.

Phd-studerende Martin Rehr forsvarer sin afhandling om grid-computing på DIKU onsdag den 8. december 2010 kl. 10.00. 

Med afhandlingen Grid-enabling Non-computer Resources vil Martin Rehr give eksempler på, hvordan privatpersoner kan sikre sig mod uønsket indtrængen, hvis de vælger at stille deres computere eller anden type maskiner, eksempelvis PS3-konsol, til rådighed for et Grid.

Desuden vil han demonstrere, hvordan man kan bryde grænser ved at koble PS3-konsoller sammen med grid og herved opnå en meget større effekt.

Minimum intrusion - sådan garanteres sikkerhed med minimal indsats

For at få private til at stille deres computerkraft til rådighed for Grid computing er det afgørende, at man kan garantere den pågældende ejer af computeren, at han/hun er sikret absolut mod indtrængen i maskinen. Samtidigt sikrer minimum-intrusion, at det administrative arbejde med at forbinde de maskiner, der kobles til Grid-infrastrukturen holdes på et minimum, men med maksimal sikkerhed. Maskinerne må ikke kunne misbruges gennem brugen af Grid.

Den første del af afhandlingen omhandler de mekanismer, som er nødvendige for at sikre minimal indsats og maksimal sikkerhed, og har resulteret i to modeller:

The One-Click Grid-resource model beskriver hvordan en web-browser kan omdannes til en fungerende Grid ressource blot ved at trykke på et link i en browser.

The PS3 Grid-resource model beskriver hvordan en Playstation 3 spilkonsol kan benyttes i Grid computing ved at starte den med en dertil udviklet live-cd.

Mere fart på med fjernhukommelse 

Et af problemerne ved at benytte privatdonerede maskiner som Grid-ressourcer er forskelligheden af ressourcerne. I dag benyttes virtuelle maskiner til at få processorerne til at optræde ens og sikre, at diskpladsen optræder ensartet, ved at benytte virtuel fjernlagring, mens der endnu ikke er en tilsvarende mekanisme for hukommelse.

Anden del af afhandlingen omhandler dette emne og introducerer et fjernhukommelsessystem. Der er tale om et system, der virker transparent, således at hverken applikationen eller den donerede ressource skal modificeres for at kunne udnytte denne mekanisme. Eksperimenter viser, at denne mekanisme er operationel og hurtigere end traditionelle virtuelle hukommelsessystemer.

Mere info:

Begivenheden er opslået på DIKUs hjemmeside: https://www.diku.dk/begivenhedsmappe/begivenheder/2010/phd_rehr/

En kopi af phd-afhandlingen kan rekvireres hos forskergruppesekretær Dina Riis Johannessen, dinariis@diku.dk.

Martin Rehr modtog i 2008 Bedste Grid speciale-prisen for sit kandidatspeciale, der omhandlede samme emne. https://diku.dk/formidling/pressekontakt/Arkiv/dokument/

 

Kontakt

Ph.d.-studerende Martin Rehr, Datologisk Institut Københavns Universitet
Mail: rehr@diku.dk
Tlf. 29 43 54 20

 

Ph.d.-forsvar og -afhandling
Alle er velkomne til at overvære ph.d.-forsvaret onsdag den 8. oktober kl. 10.00 i Auditorium 3, H C Ørsteds Instituttet, Universitetsparken 5.