8. oktober 2010

PRESSEMEDDELELSE: Nyt IT-værktøj kan hjælpe patienter med lungesygdommen KOL

IT og SUNDHED Forskning i medicinsk diagnosticering med brug af automatisk billedbehandling står foran et større gennembrud. Ph.d.-studerende Lauge Sørensen fra Datalogisk Institut (DIKU) på Københavns Universitet har sammen med sine forskerkolleger ved hjælp af billedbehandling udviklet en ny effektiv diagnosticeringsmetode af lungesygdommen KOL - også kendt som rygerlunger.

I Danmark er der omkring 430.000 mennesker, der lider af KOL. I omkring 80 procent af tilfældene skyldes sygdommen tobaksrygning, men man kan også få sygdommen ved at blive udsat for andre lungeskadelige stoffer - for eksempel på arbejdspladsen. Behandlingsmulighederne bliver begrænset af, at sygdommen ofte først konstateres, når den er relativt alvorlig. På verdensplan forventer WHO, at KOL vil være den tredje hyppigste dødsårsag inden 2020.

Ph.d.-studerende Lauge Sørensen fra DIKU beskriver i sin ph.d.-afhandling "Pattern Recognition-Based Analysis of COPD in CT", hvordan forskere på DIKU har udviklet en metode, der mere nøjagtigt end tidligere kan afsløre tegn på KOL.

Bedre indikatorer for sygdommen

Resultaterne i afhandlingen er meget lovende. Ved hjælp af automatisk billedbehandling af lungevævet konstaterer Lauge Sørensen, at man med computerens hjælp kan identificere meget detaljerede mønstre, som er mere nøjagtige indikatorer for KOL end de eksisterende kliniske mål.

- Med det nye værktøj får lægerne helt nye muligheder for at diagnosticere og forstå sygdommen. Selv om man i lægevidenskaben længe har anvendt CT-skanninger, har man ikke tidligere udnyttet det fulde potentiale af brugen af billedbehandling kombineret med mønstergenkendelse til at finde nøjagtige indikatorer for KOL, siger ph.d.-studerende Lauge Sørensen.

I afhandlingen præsenterer Lauge Sørensen en rækker metoder, der benytter billedbehandling og mønster-genkendelse til at kvantificere KOL i CT-billeder af lungerne baseret på information om lungevævets tekstur. På basis af et CT-billede udarbejdes et sandsynlighedskort, hvor de mørke felter angiver en højere sandsynlighed for, at lungevævet er beskadiget.

Lauge Sørensen forsvarer sin ph.d.-afhandling mandag den 11. oktober kl. 14.00 i lokalet Store UP1 i Universitetparken 1, 2100  København Ø. 

Ph.d.-projektet er udført i samarbejde mellem dataloger fra Københavns Universitet (DIKU og eScience-centret) samt medicinske forskere fra bl.a. Gentofte Universitetshospital og lægemiddelvirksomheden AstraZeneca, Lund, Sverige.

Kontakt

Ph.d.-studerende Lauge Sørensen
Datologisk Institut
Mail: lauges@diku.dk
Tlf. 35 32 07 39 / mobil: 61 68 71 08

Ph.d.-forsvar og -afhandling

Alle er velkomne til at overvære ph.d.-forsvaret den 11. oktober kl. 14.00 i Store UP1, Universitetsparken 1. Læs et resumé af Lauge Sørensens afhandling. En kopi af ph.d.-afhandlingen kan bestilles hos forskergruppesekretær Dina Riis Johannessen på dinariis@diku.dk

KOL

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en kronisk irritationstilstand i lungerne, der bl.a. giver hævede og irriterede luftveje og beskadiget lungevæv. Sygdommen forværres hurtigt, hvis man ikke ophører med at ryge. Læs mere om KOL.