2. marts 2010

Professorforelæsninger trak fulde huse

Med to veloplagte foredrag serverede DIKUs nybagte professorer Jørgen Bansler og Kasper Hornbæk smagsprøver på deres respektive forsknings-områder i forbindelse med en dobbelt tiltrædelsesforelæsning 1. marts.

Jørgen Bansler indledte seancen med at forelæse om hvad der skal til for at skabe mening (sensemaking) i forbindelse med IT-implementeringsprojekter. Hvorfor går de ofte galt og hvad skal man gøre sig klart, når man står for at skulle implementere et nyt system? Undervejs causeredes over begrebet "user". Hvordan opfatter brugerne sig selv og hvilken rolle spiller brugerne - for implementeringsprocessen og for resultatet? Sammenfattende lød opfordringen, at man bør sætte langt mere fokus på implemente-ringsprocessen, end det typisk er tilfældet, og at man skal regne med, at det er en kompleks og konfliktfyldt affære, hvor der skal sættes tid af  til forventningsafstemninger og iterative system-tilpasninger undervejs. Den organisatoriske meningsskabelse (sensemaking) skal tages alvorligt.

Link til Jørgen Banslers slides (PDF 4MB)

Herefter tog Kasper Hornbæk over med udgangspunkt i "usability"-begrebet. Kaspers forskning er centreret omkring bruger test (usability), og hvordan man måler usability. Den ene udfordring i denne forbindelse er at betragte usability ud fra et multi-dimensionelt og situationsbetinget perspektiv, den anden at finde metoder til at arbejder systematisk med ikke blot at identificere problemer, men også at løse dem og fokusere på de features, der af brugerne fremhæves som gode. Med nedslag i den gængse litteratur på området diverterede Kasper med gode og mindre gode metoder til usability måling - og samlede elegant op med en analogi til Immanuel Kants filosofiske tilgang til sin forskning.

Link til Kasper Hornbæks slides (PDF 10MB).

Så var det tid til at fordøje tankegodset med lidt vådt og tørt til ganen. Receptionen foregik i DIKUs private gemakker på Søndre Campus. Mange gæster var mødt op for at gratulere de to professorer. Se billeder fra forelæsning og reception nedenfor.