23. marts 2010

Brian Vinter udpeget til ekspertpanel for dansk forskningsinfrastruktur

Formanden for eScience styregruppen og centerleder professor Brian Vinter er af videnskabsministeren udpeget som medlem af det faglige panel for eScience i forbindelse med udarbejdelse af en dansk roadmap for forskningsinfrastruktur.

Baggrund

Regeringen har afsat 120 mio. både i 2011 og 2012 til en Infrastrukturpulje II. Der er i alt nedsat seks fagpaneler af eksperter, der skal diskutere vejen from for dansk forskning og lave roadmaps for den forskningsmæssige infrastruktur inden for et givent fagområde. Hvert panel kommer til at bestå af ca. syv medlemmer.

De seks fagpaneler skal dække:

  • Materiale- og Nanoteknologi; herunder karakteriseringsværktøjer som mikroskoperings-, synkrotron-, laser- og neutronspredningsfaciliteter og avancerede laboratoriefaciliteter mv.
  • Biotek, Sundhed og Life Science; herunder avancerede laboratorier og behandlingsfaciliteter, biobanker og faciliteter til behandling og analyse af forsøgsdata mv. 
  • Fysik og Univers; herunder teleskoper, acceleratorer, apparatur til dataopsamling og -behandling mv.
  • Energi, Klima og Miljø; herunder modelleringsværktøjer, simuleringsfaciliteter, biobanker, databaser og dataindsamling, forsøgsstalde, forsknings- og feltstationer og havforskningsskibe mv.
  • Humaniora og Samfundsvidenskab; herunder databaser og dataindsamling, registre, arkiver og samlinger og analyseværktøjer mv.
  • eScience; herunder beregnings- og datalagringsfaciliteter, IT-værktøjer og netværk mv.

Læs mere http://www.fi.dk/publikationer/2010/videnskabsministeriets-handlingsplan-for-forskningsinfrastruktur