26. marts 2010

Nyt Space Science Center indvies 13. april på Geologisk Museum

Den 13. april indvies KUs nye Space Science Center, som blev sat i søen i slutningen af 2009 med det formål at styrke og udvikle KUs rumforskningsaktiviteter på tværs af de institutter, der arbejder med relateret forskning, samt at skabe et dynamisk center for dansk rumforskning til gavn for det danske samfund.

Centret er etableret på Det Naturvidenskabelige Fakultet og er sammensat af repræsentanter fra bl.a.: Statens Naturhistoriske Museum, Niels Bohr Institutet, Geo-center samt DIKU.

En vigtig mission for centret er at søge forskningsmidler og bidrage til rumforsknings-missioner samt skabe bedre vilkår for at udnytte data fra rummissioner. 

Fra DIKU er det Billedgruppen, der er aktiv medspiller i centret. Gruppen bidrager til centret med viden om automatisk billedanalyse (kan blandt andet anvendes på satellitfotos) og maskinlæring (machine learning) og mønstergenkendelse som kan anvendes til generel dataanalyse.

Billedgruppen har i mange år deltaget i flere eksternt finansieret rumforskningsprojekter, blandt andet med fokus på earth observation. Desuden arbejder flere af de forskere, der er tilknyttet eScienceCentret med metoder og teknologier som også kan anvendes indenfor rumforskning.

Besøg Space Science Centrets hjemmeside