14. september 2011

Ny lærebog: Introduction to Compiler Design

Lektor Torben Mogensen, DIKU, har udgivet en ny lærebog til brug i datalogi-undervisningen (til faget Oversættere) på universitetsniveau.

Den nye tekstbog giver en grundig introduktion til compiler design og præsenterer en række teknikker til at designe realistiske compilere for simple programmeringssprog, idet den gør brug af metoder, der til forveksling ligner dem, der bruges i rigtige compilere. I bogen anvendes eksempler og øvelser, som er hentet fra Torben Mogensens righoldige erfaring som underviser i faget Compiler Design gennem mere end 10 år.

Bogen er blevet til på opfordring af Springer Verlag og forventes at indgå i undervisningen på en række universiteter og højere læreanstalter.

Bogen koster 34,95 Euro og kan bestilles hos Springer Verlag på http://www.springer.com/computer/swe/book/978-0-85729-828-7.

Yderligere materiale, der understøtter bogens eksempler kan ses på http://www.diku.dk/~torbenm/ICD.