17. november 2011

Center for Communication and Computing blev indviet 16. november

KUs nye tværfaglige satsning, Center for Communication and Computing, fik sin ilddåb onsdag den 16. november.  Under mottoet Communicate, Collaborate, Compute! blev indvielsen afviklet som en minikonference med korte foredrag (speed talks), der gav smagsprøver på, hvad centret skal beskæftige sig med, flot afrundet med en festtale af en af KUs nye æresdoktorer, datalogen og verdensborgeren Lars Mathiassen.

Forskning i nye medier får eget center 

Centret skal dels danner rammer for KUs tværfaglige forskning i nye medier - som trækker tråde til så forskelige områder som datalogi (forståelsen af teknikken bag), medievidenskab (hvordan bruger man medierne) og sprogteknologi (hvordan optimeres kommunikationen). Det er da også de tre enheder, DIKU, MEF (Medievidenskab og Formidling) og CST (Center for Sprogteknologi), der fra starten indgår i centrets kerne. Få flere oplysninger på centrets nye hjemmeside www.ccc.ku.dk.

Læs ogås pressemeddelsen, der blev udsendt umiddelbart inden centerindvielsen.

Stemningsbilleder fra indvielsen 

Prodekan for HUM Jens Erik Mogensen bød velkommen til festlighederne og introducerede  centerleder Jørgen Bansler, som herefter fortalte historien bag centrets tilblivelse.


Centerleder Jørgen Bansler 

Centret har endnu ikke fået en fysisk adresse, men det kommer. Der er et større puslespil i gang, som ventes at gå op, når næste fase af byggeriet på KUA er overstået, hvilket vil sige om et års tid.

Speed-cases - om forskning i grænselandet mellem it og kommunikation 

Herefter fulgte smagsprøver på den forskning, som centret danner ramme om. I form af speed cases lærte de knapt 100 tilhørere om emner så forskellige som et designprojekt, der skal motivere børn til at spise sundt v/studerende Klaudia Kuracka, Michala D. Mensing, Elisabeth Rothmar og Vibe Fogh-Andersen, patientkommunikationssystemet CITH v/ph.d.-studerende Jonas Moll, maskinoversættelse - og eksempler på, hvorfor det er vigtigt, at sprogforskere og dataloger mødes v/institutleder Bente Maegaard, en indføring i visualisering og interaktionsdesign v/professor Kasper Hornbæk samt til slut om projektet netvalue, der belyst ved spillet Go Supermodel belyser et samspil mellem universitetet og computerspilindustrien v/adjunkt Anne Mette Thorhauge.
Adjunkt Anne Mette Thorhauge

Efter en kort pause stod resten af den seriøse del på forelæsning om "Telehealth (eller hvordan man når ud til patienter i tyndt befolkede områder)" ved KUs æresdoktor, professor Lars Mathiassen, nu bosiddende i Georgia, USA, der blev behørigt introduceret af prodekan for SCIENCE, John Mundy

 
Lars Mathiassen tryllebinder forsamlingen med "Emerging Telehealth Stories".

Indvielsesceremonien afsluttedes med reception på balkonen.
Fra venstre: DIKUs institutleder Martin Zachariasen, vicecenterleder Klaus Bruhn Jensen adjunkt Anne Mette Thorhauge, MEF, centerleder Jørgen Bansler og æresdoktor Lars Mathiassen.

Gense seancen - eller oplev hele konferencen, hvis du gik glip af begivenheden på selve dagen. https://podcast.hum.ku.dk/mediaviewer/?objectId=431