16. december 2011

DIKU består som institut efter fusionen

Torsdag den 15. december vedtog KU's bestyrelse med et snævert flertal, at Det Naturvidenskabelige Fakultet skal fusionere med det Biovidenskabelige Fakultet og at det Farmaceutiske Fakultet skal fusionere med Det Sundhedsvidenskabgelige Fakultet.

Siden planerne for fusionen blev meldt ud i september 2011, har kommentarer, drøftelser og spekulationerne om bl.a. DIKUs fremtid været mange. På dagens stormøde på fakultetet blev sløret løftet for den nye fakultets- og institutstruktur, som den lige nu tegner sig.

For DIKUs vedkommende sker der ikke umiddelbart nogen fusion med andre institutter, uanset at flere modeller har været på tegnebrættet - bl.a. fusion med matematik og statistik samt - på det seneste en fusion med Naturfagens Didaktik, som p.t. heller ikke indgår i nogen af de større institutsammenhænge.

Den korte historie lyder således: DIKU består, og Martin Zachariasen fortsætter som institutleder. Men på tegnebrættet er der flere spændende planer om udbredelse af it i forskning og uddannelser på hele KU, som DIKU skal være driver for.

Den længere historie udsendes i næste uge med nyhedsbrevet @diku, der udkommer inden jul. Nysgerrige kan se mission og vision samt den nye institutstruktur på SCIENCE i de slides, der blev præsenteret for medarbejdere og studerende på dagens stormøde på det nye Natur- og biovidenskabelige Fakultet. Se slides