18. marts 2011

Ekspertgruppe anbefaler forsøg med e-afstemning til næste kommunalvalg

Danmark skal gøre sig selvstændige erfaringer med e-valg. Sådan lyder den overordnede vurdering fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, hvori bl.a. Erik Frøkjær er repræsenteret.

I rapporten E-valg - et valg for fremtiden? bliver der samtidig lagt vægt på, at det danske samfund skal gå forsigtigt og prøvende frem, når valg skal digitaliseres.

Arbejdsgruppen anbefaler, at der gennemføres et forsøgsprojekt i mindst tre kommuner og at man i forsøget anvender en valgmodel med mobile valgsteder i et kontrolleret miljø, fx indrettet i valgbusser. I en periode op til valgdagen fungerer det mobile valgsted som et supplement til den traditionelle brevstemmeordning, mens det bliver opstillet på de traditionelle valgsteder på selve valgdagen.

Arbejdsgruppen bag Teknologirådets anbefalinger består af:

- Birgitte Kofod Olsen, Tryg
- Christian Wernberg-Tougaard, Rådet for Større IT-Sikkerhed
- Erik Frøkjær, Datalogisk Institut, Københavns Universitet
- Henning Mortensen, DI ITEK
- Klaus Levinsen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
- Michael Hedelund, Dansk Ungdoms Fællesråd
- Steffen Stripp, Dansk Metal

Læs rapporten med arbejdsgruppens anbefalinger og baggrundsrapporten (PDF)