21. september 2011

Fusionsplanerne berører også DIKU

Fusionsplanerne berører også DIKU, men den endelige beslutning træffes af KUs bestyrelse i december. Nu er processen sat i gang, og grovskitsen til ny fakultets- og institutstruktur skal drøftes af de implicerede.

I et åbent brev til medarbejderne på det Naturvidenskabelige Fakultet skriver dekan Nils O. Andersen den 19. september 2011:

"Københavns Universitets bestyrelse har på et møde sidste torsdag besluttet at give rektor og dekanerne til opgave at udarbejde en plan for at forenkle strukturen på de "våde" fakulteter: NAT, LIFE, FARMA og SUND.

Målet er, at fakulteterne skal udnytte faglige sammenhænge og synergier, styrke uddannelsernes faglighed, kvalitet, synlighed og udviklingsmuligheder i større og fagligt bæredygtige miljøer. Der skal bygges broer mellem grundforskning og anvendelsesorienteret forskning, og forskningen skal blive endnu tydeligere i uddannelserne, som derigennem styrkes yderligere. Samtidig skal samfundsengagementet og mulighederne for erhvervssamarbejder udbygges.

Ledelsen har lavet en grovskitse til en ny struktur med to nye fakulteter og institutterne på dem. Grovskitsen skal i proces og kvalificeres/ændres på baggrund af vægten af de argumenter, der måtte fremkomme. Et endeligt beslutningsgrundlag høres, før bestyrelsen tager stilling til en samlet plan i december."

Planerne blev fremlagt og uddybet på et stormøde tirsdag på HCØ ved rektor Ralf Hemmingsen og dekan Nils O. Andersen. Heraf fremgik det blandt andet, at man også har planer om at reducere antallet af institutter fra i dag 20 til ca. 12.

"De ret så vidtgående planer har i sagens natur affødt en del reaktioner fra både medarbejdere og studerende. I relation til DIKU, som i grovskitsen foreslås sammenlagt med Institut for Matematiske Fag - det institut som DIKU i sin tid blev udskilt fra - samt en række medarbejdere fra LIFE, er intet dog endeligt afgjort endnu. En proces er sat i gang, og nu skal de forskellige muligheder drøftes af de implicerede interessegrupper. Rygterne om DIKUs død skal derfor tages med et gran salt", siger institutleder Martin Zachariasen.

På et møde onsdag eftermiddag kl. 14.30 vil Martin Zachariasen orientere medarbejderne og de studerende om den videre proces.