21. december 2011

Brystkræftscreening tilpasset den enkelte kvinde

 

Pressemeddelelse 19.12.2011, Højteknologifonden

Brystkræftscreening tilpasset den enkelte kvinde

Mere end 10% af alle kvinder rammes af brystkræft. Overlevelseschancen forbedres ved tidlig diagnose. Nyt projekt støttet af Højteknologifonden vil videreudvikle teknologi, der gør det muligt at benytte mammografi til ikke kun at diagnosticere eksisterende kræft, men til også at vurdere risikoen for fremtidige forekomster af brystkræft.

I projektet udvikles og testes software til automatisk billedanalyse af mammografier. Det vil gøre det muligt at analysere mammografier og genkende tegn på fremtidige kræftforekomster og dermed bidrage med ny viden til vurderingen af den enkelte kvindes risiko.

Læs hele pressemeddelelsen på Højteknologifondens hjemmeside

Forskningsprojektet, som har modtaget en bevilling på 11,2 mio. kr fra Højteknologifonden og løber i de næste 4 år, bygger videre på de lovende resultater af et tidligere forskningsprojekt, som i 2009 fik meget medieomtale, nemlig den omstændighed, at stribet brystvæv kunne påvises at være en indikator for fremtidige kræftforekomster.

Teknologien vil, når den er færdigudviklet, potentielt gøre det muligt dels at øge screeningsintervallet for kvinder med lav risiko og derved spare penge på screening, dels at opdage kræften tidligere og dermed forbedre overlevelseschancen for kvinder med høj risiko. 

Partnere i projektet er den relativt nye bioteknologiske virksomhed Biomediq A/S og Forskergruppen Image ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet, der som led i projektet udvikler en robust og skalérbar prototype, der valideres i Region Hovedstadens screeningsprogram, hvorefter Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet analyserer forbedringen af screeningseffektiviteten.

Ud over højteknologifondens bevilling bidrager partnerne i projektet med yderligere 8,6 mio. således at projektets samlede budget når op på 19,8 mio. kr.

Yderligere detaljer om projektet fås hos

Kontaktoplysninger: 

Biomediq A/S, 2100 København, Direktør Mads Nielsen, 2460 0599