21. september 2011

Pressemeddelelse:Topforsker i datalogi rykker teltpælene til Københavns Universitet

 

PROFESSORTILTRÆDELSESFORELÆSNING: Efter mere end 10 år hos amerikanske AT&T har Mikkel Thorup valgt at søge tilbage til de hjemlige græsgange, hvor han den 1. august 2011 tiltrådte som professor i algoritmik og datastrukturer ved DIKU, Datalogisk Institut på Københavns Universitet.

Der er tiltrædelsesforelæsning den 29. september kl. 15.00 i Auditorium 2 på HCØ

Som forsker hører Mikkel Thorup til i den absolutte verdenselite, idet hans forskning allerede har indbragt den endnu ikke 50-årige professor flere internationale priser, end selv de fremmeste forskere når at høste gennem en hel forskerkarriere. At sætte ham i en datalogisk bås vil næsten være en fornærmelse, idet han til stadighed har blandet sig i andre forskningsområder ved at søge utraditionelle matematisk-datalogiske løsninger på problemer, som eksempelvis biologer eller ingeniører længe har brudt deres hjerner med at knække.

Mikkel Thorup holder tiltrædelsesforelæsning på torsdag den 29. september kl. 15.00 i Auditorium 2 på HCØ. Alle er velkomne. Forelæsningen efterfølges af en reception.

Forelæsningen handler om hash-tabeller - eller hvordan computeren laver ordbogsopslag 

Forskere har arbejdet med hash-tabeller siden 50'erne, men alligevel er feltet først for alvor blevet revolutioneret på det seneste. Mikkel har formået at skabe et forskningsmæssigt gennembrud, der bevirker, at en stor del af trafikken på internettet allerede nu profiterer af hans resultater. Teknikken forventes desuden at få store konsekvenser på mange flere teknologiske områder, bl.a. statistik. 

"Kan I huske, hvor langsommeligt det var at slå ord op i en gammeldags papirordbog, hvor ordene stod i alfabetisk rækkefølge? I computeren er der også ordbøger, om end ikke det vi forstår ved en klassisk ordbog", forklarer Mikkel. "Computere kan slå meget hurtigere op end vi kan som mennesker, men der skal laves rigtig mange opslag rigtig mange gange, og de mange opslag er faktisk tit en flaskehals for performance. Hvis man kunne opfinde smartere ordbøger eller måder at slå op på, ville rigtigt mange ting på computeren straks køre bedre.

Hos AT&T har jeg især interesseret mig for trafikken på internettet. Dette kan bedst forklares med et eksempel: Når vi skal downloade musik, sendes musikken af sted i mange små pakker. Når computeren skal finde ud af, hvilke pakker der hører sammen, skal den slå dem op blandt de dataoverførsler, vi har gang i, og det skal gå lynende hurtigt, da internettrafikken ikke bare kan standses.

På computeren kalder vi dette fænomen ordbøger eller hash-tabeller. Og det er ikke hashish eller fristadshash, der refereres til. Her skal hash snarere oversættes som den amerikanske version af biksemad. På en computer gemmer man nemlig ikke ordene i alfabetisk rækkefølge. I stedet roder man dem rundt i noget, der ligner en tilfældig rækkefølge, som man dog har matematisk styr på og lynhurtigt kan slå op i", siger Mikkel.

Eksempel på hash-tabel til telefonbog. Kilde: Wiki.org

Hash-tabeller er et spændende felt, hvor sandsynlighedsregning og talteori mødes. Det lidt specielle er, at computeren faktisk slår plat og krone om, hvordan tingene skal gemmes. "Jeg opdagede, at de hash-tabeller man hidtil har brugt, ikke slog nok plat og krone.  De kunne bringes til sammenbrud af såkaldte "Denial-of-Service" angreb på internettet. Nu har vi en hash-funktion, der gør tabellerne bevisligt er uangribelige," siger Mikkel. "Hash-tabeller bruges som sagt overalt i computere til næsten enhver form for databehandling. Det er derfor ikke kun Internettet, der har profiteret af den nyeste forskningsmæssige udvikling. Som et lille kuriosum kan nævnes, at jeg syntes det var sjovt, da jeg fik at vide, at alle opkald med iphones brugte min forskning." 

Mikkel betegner sig selv som en, der foretrækker at søge helt alternative og utraditionelle indgange til problemløsning - meget gerne på tværs af forskningsområder. "Det lyder måske meget snævert at fokusere på et specifikt problem som hash-tabeller, men folk har arbejdet på dem i 60 år, så jeg vidste, at et gennembrud ville kræve teknisk nyskabelse. Vi endte med nogle nye hash-funktioner, der nu viser sig at have mange andre anvendelser".

Om forskeren Mikkel Thorup

Mikkels forskning har indbragt ham en anselig række internationale hædersbevisninger.

Mikkels forskning spænder fra ren matematik til anvendt teknologi. I 2011 fik han og hans medforfattere en fornem matematikpris (MAA Robbins Award) for deres løsning af et 150 år gammelt matematisk-fysisk problem. Artiklen blev refereret i Science og mange aviser i hele verden. Se mere på http://www.maa.org/awards/Robbins.html.

Inden for datalogi er Mikkel "Fellow of the ACM", en titel, der gives datalogiens internationale topforskere. Dette særlige fellowship blev tildelt Mikkel for hans mange gennembrud inden for algoritmer og datastrukturer. Mikkel er den eneste ikke-pensionerede ACM Fellow i Danmark.  Læs mere på ACMs hjemmeside http://fellows.acm.org/.

I USA har Mikkel arbejdet som forsker i AT&T, der er det firma, som ejer den største del af Internettet. Fordi de er størst, er de også dem, der først skal slås med de store nye udfordringer. I Tor Nørretranders' "Mærk Verden" kan man læse om mange af de fantastiske opdagelser og opfindelser, som er blevet gjort hos AT&T Bell-Labs, inklusive adskillige nobelpriser. "Det er et fantastisk udfordrende sted at arbejde, hvor man er sammen med stjerneforskere fra hele verden" siger Mikkel, der ikke helt har brudt sin tilknytning til AT&T, men fortsætter på deltid. "Dels er det godt med industriel inspiration på højeste niveau, dels er algoritmik et felt, der domineres af USA, og derfor er det vigtigt at holde fast i samarbejdet med de fremmeste forskere", fortæller Mikkel.

Mikkel blev i 2010 udnævnt til AT&T Fellow Honor, som er deres højeste teknologiske udmærkelse. Læs mere på http://www.att.com/gen/corporate-citizenship?pid=17919.

I Danmark er Mikkel desuden medlem Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Institutleder Martin Zachariasen glæder sig til at få et datalogisk kerneområde tilbage på lystavlen på DIKU. "Vi besluttede at opslå et professorat i algoritmik for at få styrket både forskningen og undervisningen i denne disciplin, som traditionelt har været en af kerneområderne på instituttet. At vi var så heldige samtidig at kunne udnævne hele to professorer på området, nemlig Pawel Winter og Mikkel Thorup, anser vi for en stor gevinst." I hele Øresundsregionen har området algoritmik længe savnet et dynamisk omdrejningspunkt, som kunne samle også de øvrige sjællandske og svenske forskere i et gensidigt inspirerende miljø. En af Mikkels mange opgaver bliver at opbygge miljøet og tiltrække såvel forskningsmidler som samarbejdspartnere fra hele verden.

Yderligere information:

Professor Mikkel Thorup, mthorup@diku.dk, tlf. 23 83 99 52
Institutleder på DIKU Martin Zachariasen, Martinz@diku.dk, tlf. 28 75 1