14. januar 2011

En berigende forelæsning om software-arkitektur

Skulle nogen have været i tvivl, må selv den største skeptiker været blevet overbevist om, at software-arkitekten om nogen har en nøglerolle i enhver udviklingssituation, fra selv den mindste lille banale applikation til storskala-systemer.

I sin tiltrædelsesforelæsning den 13. januar 2011 med titlen (Experimental) Software Architecture Matters kom Klaus Marius Hansen rundt om mange aspekter af emnet Software Development, som er det forsknings- og undervisningsfelt han i det nye professorat skal stå i spidsen for at opbygge på DIKU.

Med historiske eksempler på fremsynede software-artikekturmetoder udviklet tilbage i slut-halvfemserne samt en række aktuelle smagsprøver på anvendt arktitektur, der bl.a. er skabt på basis af empiriske analyser i virksomheder, fik tilhørerne i både lyd, video og billeder mange både sjove og tankevækkende eksempler på softwarearkitektens udfordringer og metoder. At den eksperimentelle tilgang i øvrigt er både lovende og effektiv blev afslutningsvis dokumenteret med konkrete eksempler.

Klaus Marius Hansens præsentation kan ses her. (PDF 4MB)

Efter forelæsningen var der reception på balkonen i KUAs nyombyggede kantine. Se flere billeder fra festlighederne her (via DIKUs flickr-album).

Fra forelæsning og reception