15. marts 2012

Spændende nyt universitetssamarbejde skal skabe stærke it-innovatører

Tre universiteter går sammen om at etablere Digital Services Innovation (DIS) en ny kandidatspecialisering, der skal se dagens lys fra undervisningsåret 2013. DIS giver "entrepreneurship excellence" og uddanner nye iværksættere med it-kompetencer.

Det er DTU, CBS og KU, som i samarbejde med Region Hovedstaden og en række virksomheder, der stiller cases til rådighed, står bag dette indtil videre 1½-årige projekt. Projektet er finansieret af EU og Vækstforum Hovedstaden og er et af flere planlagte proejkter i CIEL-samarbejdet - se mere om dette nedenfor.

Ny kandidatspecialisering kigger på kritiske digitale services

Det er efterhånden næsten en floskel. Men ikke desto mindre sandt: It gennemsyrer hele vort samfund og er efterhånden en kritisk faktor i snart sagt alle større og mindre projekter.

Behovet for at uddanne morgendagens it-entreprenører, der ikke blot kan se nye forretningsmuligheder og fremme digitaliseringen i samfundet, men også kigge på de kritiske digitale services, der binder det hele sammen, er større end nogensinde.

"Med denne nye uddannelse, der tilbyder fælles kurser til studerende inden for datalogi og de tværfaglige it-uddannelser på hhv. CBS, DTU og KU forventer vi skabe en stærk ny generation af kandidater, der ud over deres datalogiske kernekompetencer også udstyres med en række forretningsmæssige kompetencer. De skal kunne identificere og realisere nye forretningsmuligheder og være med til at skabe innovation i såvel den private som den offentlige sektor", fortæller professor Klaus Marius Hansen, der er DIKUs spydspids i samarbejdet.

Specifikt vil uddannelsen have sit tyngdepunkt inden for finans-it og sundheds-it, idet samfundet er inde i en rivende udvikling, hvor der er brug for at udvikle agile løsninger og innovative forretningsmodeller.

Projektet er under opstart - men aktiviteterne starter allerede til sommer

Blækket på bevillingen er knapt tørt endnu, men der arbejdes allerede nu på at få startet op med en sommerskole allerede i år. Der skal ansættes en række undervisere og vejledere og formentlig etableres et nyt fælles institut for it-ledelse. Selve uddannelsen starter først til 2013, når organisationen er på plads.

Virksomheder indbydes til at samarbejde

Uddannelsen indebærer, at de studerende skal løse en række virkelige cases for danske virksomheder og organisationer. Vi er derfor interesserede i tilkendegivelser fra virksomheder, der har lyst til at stille cases og mentorer til rådighed. Kontakt allerede nu Klaus Marius Hansen, hvis din virksomhed er interesseret i at medvirke.

CIEL - er et tværuniversitært samarbejde

Samarbejdet er formelt organiseret i Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL), som har en række projekter i støbeskeen, der skal samle de bedste kræfter fra de tre partneruniversiteter og sætte gang i iværksætterkulturen.

Læs aktuel pressemeddelelse: http://ciel-lab.dk/pressemeddelelse-14-3/

Se pressemeddelelsen fra etableringen:

http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2010/2010.11/fyrtaarn_for_entreprenoerskab/.

Læs også en CBS-vinklet perspektivering fra lanceringen af CIEL:

http://www.business.dk/ledelse/universiteter-skaber-nyt-vaeksthus