2. oktober 2012

Datalog blandt årets Sapere Aude-legatmodtagere

SAPERE AUDE-BEVILLINGER

Ni forskere fra Københavns Universitet bliver begunstiget med de prestigefyldte Sapere Aude-bevillinger. En af dem er lektor David Nogués-Bravo, der får seks millioner kroner af Det Frie Forskningsråd til at forbedre de metoder, der kan forudsige, hvordan arter reagerer på tiltagende klimaforandringer.

Billede af Mauricio Antón.

Billede af Mauricio Antón.

Tusindvis af arter er truet på verdensplan blandt andet pga. klimaforandringer. For at kunne beskytte arterne er der brug for viden om, hvordan de vil reagere på klimaforandringerne. I forskningsprojektet ’EXTINCTIONs’ vil lektor David Nogués-Bravo løfte sløret for arternes fremtid ved at afprøve de nuværende videnskabelige forudsigelsesmetoder på historiske data om udryddelse af arter:

- Det er vigtigt, at de metoder vi bruger til at forudsige, hvordan arter vil reagere på globale forandringer, er så præcise som muligt. Resultaterne har indflydelse på, hvilke forholdsregler vi tager for at beskytte arterne. Men vi kan ikke rejse frem i tiden og tjekke, om vores metoder er præcise. Derfor vil vi i stedet ’rejse tilbage i tiden’ og afprøve metoderne på en af de udryddelsesperioder, vi ved allermest om, nemlig fra 50.000 til 3.000 år f.Kr. i den sene kvarternære periode, siger lektor David Nogués-Bravo fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Biologisk Institut ved Københavns Universitet.

Tidligere udryddelser baner vej for ny viden

Perioden fra 50.000 til 3.000 år f.Kr. var præget af både istid og menneskelig påvirkning. Hele 65 % af alle store pattedyr uddøde, bl.a. den uldhårede mammut og hulebjørnen. Derudover ændrede udbredelsen af arter sig, genetisk variation gik tabt og økologiske samfund blev nedbrudt og gendannet.

David Nogués-Bravo

- Den sene kvarternære periode er et oplagt eksempel på, hvordan klimaforandringer og andre faktorer påvirker verdens biodiversitet. Ved at bruge data fra fortiden kan vi blive bedre til at forudsige, hvilke arter der er i størst risiko for at uddø i fremtiden, forklarer David Nogués-Bravo.

Mere præcise videnskabelige forudsigelser af arternes reaktion på globale forandringer kan få stor betydning internationalt. I april i år vedtog FN at oprette et nyt, internationalt panel for biodiversitet (IPBES). Panelet vil tage fat om problemstillingen omkring det verdensomspændende tab af arter ved at informere beslutningstagere om de nyeste videnskabelige resultater inden for forskning i biodiversitet.

Forskning på tværs af faglige discipliner

Bevillingen til projektet 'EXTINCTIONs - Udryddelse af arter når klimaet ændrer sig, fra fortid til fremtid' tildeles af Det Frie Forskningsråds karriereprogram Sapere Aude, som giver unge forskere som David Nogués-Bravo mulighed for at lede et forskningsprojekt over en periode på op til fire år. Fagligt vil 'EXTINCTIONs' gå på tværs af både økologi, klimaforskning og fylogeografi.

Ni bevillingsmodtagere fra Københavns Universitet

Udover David Nogués-Bravo modtager 6 forskere fra Københavns Universitet bevillinger af forskellig størrelse fra Sapere Aude-programmet DFF-Forskningsleder og to forskere får bevillinger fra Sapere Aude-programmet DFF-Topforsker. Læs om forskerne og deres projekter ved at klikke på deres navne herunder.

Sapere Aude: DFF-Forskningsleder:

Martha Sif Karrebæk:
Modersmålsundervisning for sproglige mindretalselever i den superdiverse storby København
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet

Kasper Møller Hansen:
Hvad får os til at stemme?
Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Chunaram Choudhary:
Analyse af proteinmodifikationer i immun og inflammatorisk signalering
The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Jeremy Austin Daniel:
Forståelse af hvordan DNA-mønstre genereres og kontrolleres i udvikling af sunde og cancerøse hvide blodlegemer
The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nanna MacAulay:
Hjernens vandbalance; vasopressinreceptoren som osmosensor og dirigent?
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kresten Lindorff-Larsen:
Forudsigelse og forebyggelse af resistens mod lægemidler
Biologisk Institut, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Sapere Aude: DFF-Topforsker:

Mikkel Thorup:
Effektive Algoritmer og Datastrukturer
Datalogisk Institut, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Anders Rahbek:
Bootstrapping af finansielle og makro-økonometriske modeller
Økonomisk institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Kontakt

Lektor David Nogues-Bravo
Tlf.: 35 32 12 58
Mobil 27 47 93 99

Kommunikationsmedarbejder Elisabeth Wulffeld
Tlf.: 35 32 12 40

Nyhedsredaktør Anna Høxbro Bak
Mobil: 22 64 03 55