7. marts 2012

Finans-it - et satsningsområde for DIKU

Finans-it er et af de områder, hvor DIKU er i gang med at opruste både forsknings- og undervisningsmæssigt. Der venter nemlig store udfordringer ude i samfundet. 

CFIR har sammen med Next Media udarbejdet en temaavis om Fremtidens Bank & Forsikring - trends inden for it, betaling og digitalisering, hvor topledere fra finans-it-sektoren giver deres bud på fremtidens udfordringer inden for bl.a. systemer, teknologier og digitaliseringstrends

DIKU har stærkt fokus på området finans-it, bl.a. i forbindelse med HIPERFIT-projektet, som skal skabe bedre analyse og prognosticeringsværktøjer i finansverdenen. Som udløber heraf har vi fået et godt samarbejde med den danske finanssektor i CFIR-netværket.

Nu også kurser i finans-it og machine learning

Copenhagen Summer University har i dette års palette hele to kurser med, som har relation til finans-it, nemlig Finansielle Modeller i Kontinuert Tid og Machine Learning - Applications of Machine Learning, Pattern Recognition and Data Mining, som rækker mere generelt ud til en lang række anvendelsesområder.