21. november 2012

Fortætning - sådan!

Med en happening - en såkaldt flash mob - tegnede DIKUs studerende onsdag i frokostpausen et worst case scenario af fortætningens mulige konsekvenser for studiemiljøet i UP1 og UP5 - til skræk og rædsel for HCØ-kantinens faste stamkunder, for brandmyndigheder og sagesløse forbipasserende.

Hvad sker der, når man vil flytte X-hundrede studerende fra A (en stor kantine med plads til i hvert fald 200 siddende gæster og et mindre industrikøkken) til B (et lille aflukke på 40 m2 i HCØs vandrehal med et minikøleskab og 4 kogeplader)?

Dette spørgsmål forsøgte dagens fremmødte studerende fra DIKU at besvare ved at lave et lille eksperiment i HCØs forhal. Fra den gamle kantine i UP1 (i folkemunde kendt som DIKU-bygningen) hentede de ca. halvdelen af bordene og stolene over i nabobygningen HCØ og stillede dem op der hvor det nu kunne lade sig gøre for at udleve visionen om ægte integration i vandrehallen med dertil hørende studiemiljø, computeropkobling, madhentning og -indtagelse samt belægning af gulvplads.

Øjenvidner kunne bekræfte, at pladsen blev temmelig trang og køen til kantinen temmelig lang. Humøret var højt blandt de aktionerende studerende, selv om de måtte konstatere, at de ikke kunne få netforbindelse, der hvor de havde valgt at slå sig ned.

Heldigvis var dagens flash mob først og fremmest en symbolsk happening - planlagt før det forløsende tilsagn om, at kantinen i UP1 en tid endnu forbliver på de studerendes hænder, men gennemført for at gøre opmærksom på, at det ikke kun er DIKUs studerende, deres faglige og sociale liv og studiemiljø, men også alle andre brugere af HCØ-bygningen, som ville blive påvirket af den planlagte fortætning.  

HCØ-kantinen ånder atter fred og ro - borde og stole er tilbage i UP1, og de studerende i fuld gang med at passe studieaktiviteterne igen.