9. august 2012

DIKU byder velkommen til det største antal internationale kandidatstuderende nogensinde

Da vi i 2009 søsatte den nye kandidatstudieordning i datalogi, som bl.a. introducerede COME (Copenhagen Master of Excellence) og gjorde uddannelsen international, var ambitionen at skabe et internationalt studiemiljø, hvorfor andelen af internationale studerende i løbet af nogle år gerne skulle nå op på 50% af en årgang. Dette mål er nu indfriet med dette års optag.

Den 3. september byder DIKU velkommen til i alt 66 nye kandidatstuderende, hvoraf de 33 er internationale. De fleste kommer fra EU-lande, mens en håndfuld er fra lande uden for EU.

Også på SCIENCE som helhed mærker man stigende interesse fra udlandet for at studere naturvidenskabelige fag i Danmark. På Gl.NAT optages således hele 152 internationale studerende fordelt på 14 af 16 uddannelser. Tilsvarende gør sig gældende på uddannelserde udbudt af Gl.LIFE. Datalogiuddannelsen har med sine 33 personer det suverænt højeste antal internationale studerende.

Introforløb skal lette studiestarten

I dagene 22. -24. august får alle 152, der er indskrevet på Gl.NAT en intro til Campus, studiemiljø, danske samfundsforhold samt til fakultetet. Dertil kommer en række sociale events, såsom en kanalrundfart og en skattejagt, som skal ryste dem bedre sammen og ruste dem til tilværelsen i et nyt land.

Dette er en udvidelse i forhold til tidligere år. Erfaringerne viser, at der er meget at lære, når man skal studere i et nyt land, og at det er vigtigt, at alle disse ting er på plads, når man begynder på studiet. Kandidatstuderende indskrevet på Gl.LIFE får en tilsvarende intro, der dog løber over en længere periode.