22. oktober 2012

Transportministeriet dækker over Rejsekort-fadæse

Kronik af Erik Frøkjær i Ingeniøren

"Det er trist og helt ude af samklang med principperne om åbenhed og offentlighed i den offentlige forvaltning, at der skulle gå to år, inden vi fik indsigt i de review-rapporter om Rejsekort-projektet, som Transportministeriet modtog fra konsulentvirksomheden Gartner i efteråret 2010 – netop på det tidspunkt, hvor politikerne skulle træffe beslutning om enten at opgive projektet eller videreføre det med større eller mindre ændringer i målsætning og ledelsesform."

Læs hele kronikken i Ingeniøren.