18. april 2012

Pæn stigning i kvote 2-ansøgninger til datalogi

Kvote-to ansøgningstallene er netop blevet offentliggjort.

 

 

 

Antallet af ansøgere er steget totalt på SCIENCE (= det nyfusionerede fakultet, der omfatter hhv. det gamle naturvidenskabelige og det gamle biovidenskabelige fakultet). I statistikken skal tallene for disse to fakulteter derfor lægges sammen.

Se kvote 2-statistikken her.

Ansøgere med datalogi som første prioritet kan notere 80 % fremgang i forhold til sidste år. Tallene er dog så små, at det frarådes at generalisere om udsigterne til stigningen i kvote 1-ansøgninger, der offentliggøres i løbet af juli. På datalogi er der 150 pladser på en årgang.

Af de tværfaglige it-uddannelser viser Kommunikation og it også en flot stigning - her har 13,5% flere haft studiet som første prioritet og i alt har 19,10 flere KomIt på listen. Der er plads til 70 på en årgang.

Naturvidenskab og it samt It og sundhed udviser begge et fald i kvote 2-statistikken, men der er tale om nye uddannelser, der ikke er så alment kendte endnu, og som især markedsføres på landets gymnasiale uddannelser, dvs. kvote 1-segmentet. Der er plads til ca. 35 på begge uddannelser.