15. marts 2012

Machine Learning - et forskningsområde i vækst

Christian IgelGoogle og Facebook bruger det; den medicinske billedanalyse ville ikke være det samme uden det, og i det hele taget er machine learning dybt integreret i mange moderne it-services.

DIKU er i færd med at opbygge et forskningsmæssigt tyngdepunkt inden for machine learning med professor Christian Igel i spidsen.

Machine learning - får maskinen til at arbejde selvstændigt og effektivt

Machine learning går meget gort beskrevet ud på at få en computer til automatisk at analysere data for at foretage beregninger, kategoriseringer og anbefalinger ud fra en kalkuleret sandsynlighed for, at svaret holder vand.

Machine learning-algoritmer er allerede en integreret del af dagens computersystemer og anvendes bl.a. i CRM-systemer, i søgemaskiner, til finansielle prognoser, i bioinformatik og til biometriske applikationer - og overgår langt den menneskelige formåen på en række områder, f.eks. kan robotten Watson nu slå selv verdens dygtigste quiz-master i Jeopardy.

På DIKU er machine learning udpeget som forskningsmæssigt vækstområde, fordi det er en teknologi, der får stadig større udbredelse og komplementerer en række af DIKUs øvrige forskningsområder, nemlig finans-it og sundheds-it.

Eksempeler på aktuelle DIKU-projekter, hvor Machine Learning er bærende element

Individualiseret brystkræftscreening af kvinder - et projekt finansieret af Højteknologifonden - i samarbejder med Biomediq, Sundhedsstyrelsen og Region Hovedstaden.

Tidlig diagnosticering af Alzheimers (se artiklen om Lauge Sørensen)

Et gennembrud i modellering af mennskelig bevægelse (se artikel om Søren Hauberg)

Deltag i sommerkursus om machine learning, frist for tilmelding er 29. maj

Copenhagen Summer UniversityI virksomhederne er der stor interesse for at blive opkvalificeret på området machine learning, hvorfor vi har valgt at udvikle et kursus til dette års Copenhagen Summer University 13.-17. august.

Kurset er for personer med minimum en bachelorgrad i datalogi eller med rimelig programmeringserfaring.

Tilmelding foregår efter først til mølle princippet med en ultimativ frist den 29. maj 2012.