29. juni 2012

Martin Elsman er ny HIPERFIT centerleder

Efter 4 år i en privat virksomhed er Martin Elsman vendt tilbage til universitetsverdenen som leder af forskningscenteret HIPERFIT på DIKU.

Martin Elsman har siden maj måned i år bestridt posten som daglig leder for forskningscenteret HIPERFIT, som den 1. januar 2011 slog dørene op på DIKU. HIPERFIT er et storstilet tværfagligt samarbejde mellem KU, en række internationale forskningsinstitutioner, partnere i det private erhvervsliv og den finansielle sektor. Målet er ved hjælp af funktionsprogrammering og domænespecifikke sprog at finde metoder til bedre at benytte den store mængde computerkraft, der er til rådighed i dag, til at opstille økonomiske risikoscenarier, som skal gøre det muligt at forudse fremtidige finansielle kriser.

Mellem forskerverden og erhvervsliv

Den 42-årige centerleders karriere har hovedsageligt ligget inden for forskningens verden med en Ph.D. fra DIKU, en postdoc fra UC Berkeley, og stillinger som både gruppeleder og institutleder på ITU. Gennem de seneste 4 år har han imidlertid arbejdet for virksomheden SimCorp, som specialiserer sig i at udvikle investeringshåndteringssystemer til finanssektoren. Dog blev båndene til universitetsverdenen aldrig kappet. Martin faciliterede som teamleder i SimCorp samarbejdet med HIPERFIT, og det var gennem hans team at interaktionen med forskningscenteret foregik.

Indsigten i erhvervslivets grundlæggende motiver, som Martin har opnået gennem sin tid i det private, har gjort det muligt at fremme HIPERFITs erklærede målsætning om at etablere samarbejder mellem forskningsverdenen og det private erhvervsliv. ”I en forskerkarriere er det atypisk at være ”ude” i 4 år”, forklarer Martin. ”Men i forhold til stillingen som centerleder for HIPERFIT har det været en fordel at have virksomhedserfaring. Det er vigtigt at overkomme den kommunikationsbarriere, som nogen gange opstår forsker og virksomhed imellem. Fra virksomhedens synspunkt vækker det troværdighed, at jeg er ”en af dem” og ved hvordan de tænker. Det skal gøres klart for virksomheden, hvordan forskningen kan komme den til gode, gøre den konkurrencedygtig og inden for en overkommelig tidshorisont skabe resultater på bundlinjen”. HIPERFIT har allerede indgået samarbejdsaftaler med en række små og mellemstore virksomheder, og der forelægger planer om at styrke erhvervssamarbejdet ved bl.a. på deltid at placere postdocs og Ph.D.-studerende ude i virksomhederne.

Frihed til forskning

Martin er meget glad for DIKU, men det er ikke af sentimentale årsager, at han er vendt tilbage efter at have forladt stedet med en Ph.D.-grad tilbage i 1998. ”En forskerstilling findes ikke i det private erhvervsliv”, siger Martin. ”Midlerne placeres efter virksomhedens overordnede strategi, og muligheden for at få indflydelse på strategiske beslutninger er begrænset”. Martin ser derfor frem til selv at træffe beslutninger om, hvad der skal forskes i. ”Man har en bredere vifte af ansvar i en lektorstilling, herunder er man tættere på beslutningerne om hvori forskningen skal bestå, men så er man til gengæld langt fra andre typer beslutninger”.

Læs mere om HIPERFIT og følg med i arrangementer på hiperfit.dk