30. juli 2012

Godt nyt for datalogistudiet: pigerne kommer igen

Atter i 2012 kan Datalogisk Institut glæde sig over det højeste antal ansøgere til bacheloruddannelserne i Datalogi samt de tværfaglige it-uddannelser i mange år.

Datalogi slår rekorden endnu engang - og pigerne kommer stærkt igen

I forhold til 2012 er den samlede stigning på 2,60 %. 163 har fået tilbudt en studieplads, heraf 15 piger svarende til en andel på 9,2%. Det er både ansatte og studerende på DIKU meget glade for, for det giver et hyggeligere studiemiljø, når der bedre balance mellem kønnene.

I år er der fastsat en adgangskvote på 5,1 i karaktergennemsnit. Det er højere end sidste år og udtryk for en generel trend i samfundet om, at de naturvidenskabelige uddannelser i stigende grad søges af kvalificerede gymnasie-unge.

De tværfaglige it-uddannelser har også vind i sejlene

Mens Kommunikation og it samt It og sundhed har noteret pæne stigninger i ansøgertallet, har søgningen til det nyeste skud på stammen, Naturvidenskab og it, taget lidt af. Samlet er der tilbudt i alt 139 pladser på de tværgående it-uddannelser, en lille fremgang på 5% i forhold til sidste år.