6. december 2012

Skriftlig studentereksamen i Lectio - Projektforslag til bachelor- og masterprojekter

Til skriftlige studenteksamener i Danmark bliver der nu åbnet op for, at man har fuld adgang til internettet under eksamenen, samt at eleverne skal aflevere deres opgave online. Dette giver nogle store udfordringer, som skal løses af Lectio.

Gennem de sidste 5 år har MaCom A/S været med i mange bachelorprojekter og specialer. Derudover har MaCom i øjeblikket også 2 erhvervs-Ph.d’er.

De fleste projekter er mundet ud i kørende kode direkte i vores produkt Lectio og bliver brugt af de fleste gymnasier i Danmark med mere end 100.000 daglige brugere. Lectio er et af Danmarks største websteder (top 3) med mere end 140 millioner sidevisninger pr. måned.

Nedenfor har vi beskrevet nogle forslag til emner, som kan laves i samarbejde med MaCom.

Digital aflevering af skriftlige eksamensopgaver

I de danske gymnasier vil man fra sommereksamenerne i 2013 indføre at eleverne skal aflevere deres skriftlige eksamensopgaver elektronisk, således at hele censuropgaven kan foregå elektronisk. Dette projekt omhandler at designe og evt. implementere et sådan afleveringssystem.

Hvis 30.000 elever skal aflevere ”samtidigt” (over f.eks. 5 minutter) og de hver især afleverer en 10MB fil, så er der tale om en konstant strøm på 5-10Gbit. Dette er ikke praktisk muligt, hverken hardwaremæssigt hos Lectio eller netværksmæssigt mellem skolerne og Lectio.

  • Projektet har en masse spændende udfordringer, hvoraf nogle af dem er:
  • Hvordan laves en form for decentral opsamlingsservice, som kan virke som en cache mod Lectio.
  • Håndtering af at en skole mister adgang til Lectio under eksamenen (f.eks. netværksnedbrud eller under massivt DDOS angreb).

Plagiatkontrol

I Lectio findes der i dag et plagiatkontrolsystem, som blev udviklet i foråret 2012 af to specialestuderende. Systemet virker godt, men der er nogle områder som skal udvikles.

Plagiatsystemet arbejder i dag op mod et datasæt på mere end 8 millioner dokumenter.

  • Udvikle nye måder at sammenligne to dokumenter på – og beregne en ”plagiat %”
  • Håndtering af sprog (på nuværende tidspunkt understøttes kun dansk)
  • Optimering af søgealgoritmer

Hvis du er interesseret i at lave et projekt i samarbejde med MaCom/Lectio, skal du være meget velkommen til at kontakte Michael Herold, tlf 33 79 79 00, mail: herold@macom.dk