20. februar 2012

SMV'er inviteres til forskningssamarbejde med universiteterne

Små og mellemstore virksomheder inviteres til forskningssamarbejde under Det Strategiske Forskningsråd. Projektet HIPERFIT søger virksomheder, der vil deltage i et projekt om finans-it og risikoanalyse.
 

Endnu en gang har små og mellemstore virksomheder (SMV'er) mulighed for at byde ind på deltagelse i spændende samarbejder med nogle af landets førende forskningsmiljøer.

Projektet HIPERFIT, som forsker i funktionsprogrammering og finans-it, deltager i programmet med et forskningsprojekt, som bærer titlen: "Parallel kvantitativ analyse af finansinstrumenter, herunder prisfastsættelse og risikoanalyse".

Det er hhv. Datalogisk Institut og Matematisk Institut, der står bag projektet, som henvender sig til virksomheder, der arbejder med softwareudvikling inden for kvantitativ analyse af finansielle produkter.

Projektbeskrivelse

Parallel kvantitativ analyse af finansinstrumenter, herunder prisfastsættelse og risikoanalyse

Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) inviteres til samarbejde om udvikling af program-kode, der effektivt udnytter multicore general-purpose graphics processing (GPGPU)-arkitekturer.

Projektet henvender sig til SMV'er, der arbejder med softwareudvikling inden for kvantitativ analyse af finansprodukter. Kvantitativ analyse, specielt til prisfast-sættelse og risikostyring af porteføljer af finansprodukter, er af stærkt stigende interesse pga. efterdønningerne fra finanskrisen. Det har skabt en underskov af små, højt specialiserede og agile virksomheder. Hver for sig sidder disse firmaer ofte med specialviden inden for bestemte finansprodukter, men er som gruppe for fragmenteret til at råde over frontekspertise inden for parallelisering, selvom be-regningsmæssig effektivitet er en nøgleparameter for deres systemer.

Det strategiske forskningscenter HIPERFIT (Research Center for Functional High-Performance Computing for Financial Information Technology) vil kunne bidrage med effektiv udnyttelse af moderne, højt-parallelle computere. Det er væsentligt, at SMV'erne i forvejen råder over velafprøvet viden og software in-den for kvantitativ analyse af finansielle instrumenter, da projektet primært foku-serer på parallelisering, ikke de varierende metoder fra "computational finance" til prisfastsættelse af specifikke typer finansielle kontrakter.

Eksempler på problemstillinger, der rummer paralleliseringsmæssige udfordringer er prisfastsættelse af konverterbare realkreditobligationer eller af swap-kontrakter under hensyntagen til modpartsfallitrisiko.

SMV'erne forventes at kunne interagere med HIPERFIT-forskere som "sparringspartnere". Dette vil sikre, at SMV'erne vil styrke deres teknologiske ekspertise inden for high performance computing, hvilket kan give SMV'erne nyttig vi-den og teknologi. HIPERFIT forventer, at de udviklede beregningsteknikker leder til forskningsresultater, der kan publiceres i i anerkendte videnskabelige tids-skrifter og konferenceproceedings. Dette kan ske i samarbejde med personer fra SMV'erne, men det er ikke et krav.

Yderligere information:

Hjemmesiden for HIPERFIT: http://www.hiperfit.dk/. Der vil blive afholdt et eller flere informationsmøder.

Læs mere om SMV-programmet på Det Strategiske Råds hjemmeside: http://www.fi.dk/nyheder/nyheder/2012/smaa-og-mellemstore-virksomheder-inviteres-til-forskningssamarbejde-under-det-strategiske-forskningsraad/

Kontakt:

Professor Fritz Henglein
Datalogisk Institut
Københavns Universitet
Universitetsparken 1
2100 København Ø

Telefon: 3058 9576 
E-mail: henglein@diku.dk

Professor Rolf Poulsen 
Institut for Matematiske Fag 
Københavns Universitet
Universitetsparken 5 
2100 København Ø

Telefon: 3532 0685
E-mail: rolf@math.ku.dk


NB! Fristen forlænget til 30. marts 2012.

Hvem kan deltage? 

EU's definition af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) bestemmer, at der skal være tale om en virksomhed med

  1. højst 250 medarbejdere (årsarbejdsenheder),

og at mindst ét af følgende to kriterier skal være opfyldt:

  1. Den årlige omsætning skal være under 50 mio. € og
  2. Balancesummen skal være på under 43 mio. €.

Hvis virksomheden har koncernfællesskab med andre virksomheder, skal koncernen som helhed opfylde de nævnte betingelser. De præcise regler er beskrevet i "The new SME definition - User guide and model declaration", der kan findes på http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm