28. juni 2012

Studerende for en dag - en god rekrutteringskanal, også for DIKU

Sarah læser datalogi på andet år, men udover sine studier finder hun også tid til at vise potentielt fremtidige studerende rundt på DIKU gennem initiativet ’Studerende for en dag’. Næste år er det dog slut for Sarahs vedkommende, og der efterlyses derfor nye frivillige til at tage sig af de kommende russere.

”Bliv frivillig i ’Studerende for en dag’ og få gratis mad!”, lyder opfordringen fra den 24-årige datalogistudine Sarah Vang Nøhr. Sarah ser tilbage på sin tid som rundviser for potentielle DIKU-studerende med stor patriotisk glæde. ”Jeg tilmeldte mig, fordi jeg selv er så glad for mit studie”, siger hun. ”Jeg ønsker at give det bedst mulige billede af DIKU for at få de interesserede overbevist om, at de skal starte herinde, så studiemiljøet kan blive endnu bedre”.

’Studerende for en dag’ er et initiativ på SCIENCE, hvor gymnasieelever og andre universitetsaspiranter følger en studerende på et af de naturvidenskabelige fag gennem en hel dag. Herigennem får de mulighed for at se drømmestudiet an inden de endegyldigt beslutter sig.

De ”studerende for en dag” kommer med til forelæsninger, øvelsestimer, læsegruppemøder og sociale aktiviteter på studiet og oplever aspekter af studielivet, som det er umuligt at læse sig til. For de over 1200 unge, der har fulgt en studerende en dag siden ordningens start i 2005, har det direkte møde med studielivet haft stor betydning for deres valg af studie. Den personlige kontakt og muligheden for at få svar på spørgsmål der melder sig, har været med til at give et realistisk indblik i, hvad livet som studerende indebærer.

Datalogistuderende for en dag

Siden 2006, hvor DIKU kom med i ordningen, har 68 unge prøvet at være datalogistuderende for en dag. I det sidste halvandet år har Sarah introduceret over 20 unge til studielivet på DIKU.

”Det har været hårdt, især i perioder hvor mange gerne har ville besøge DIKU på samme tid, men det har også været rigtig sjovt at snakke med alle de søde mulige russere”, fortæller Sarah. Hun indrømmer gerne, at hendes store engagement kommer af muligheden for at hverve nye studerende til DIKU.

Mange af dem, som tilmelder sig ’Studerende for en dag’, har allerede lavet et grundigt forarbejde og mangler bare den sidste bekræftelse på, at deres valg er det rigtige. Men med et større kendskab til ordningen og flere frivillige, til at vise de unge rundt, ville mange, som ikke er lige så velafklarede, også kunne få fordel af ordningen. Typisk kommer de for at få kendskab til detaljer om det sociale, om studiegrupper, det faglige niveau, undervisningsformen og i det hele taget for at finde ud af, hvordan deres liv vil blive som datalogistuderende.

Løsningen på den skæve kønsfordeling?

Det er almindeligt kendt, at datalogistudiet lider under en særdeles skæv kønsfordeling. I 2011 var kun 6 ud af de 160 optagne kvinder, altså godt 4 %. Det kan derfor virke overraskende, at en stor del af de besøgende på DIKU gennem ’Studerende for en dag’ er kvinder. For flere af pigerne, Sarah har haft i skørterne, har det været af afgørende betydning at få afkræftet bekymringen om, at datalogi kun er for hankønsvæsner. Ved at besøge DIKU har de fået mulighed for at vurdere, om livet som datalogistuderende er noget for dem. Meget kunne således tyde på, at ’Studerende for en dag’ har potentiale for at virker udlignende på det skæve kønsoptag.

Store personlige gevinster og frihed til at vælge fra

Fra fakultetets side er der ikke lagt op til at investere flere lønressourcer i ordningen. Sarah og de andre frivillige kan derfor ikke se frem til at få større økonomisk gevinst ud af deres indsats end frokost på fakultets regning. Til gengæld er der store personlige fordele at hente ved at blive frivillig. Generelt er erfaringen, at det er enormt sjovt at have en potentiel studerende i hælene en dag.

Man har desuden stor frihed til at arrangere besøget efter ens egen kalender. Jo flere frivillige, der melder sig, jo større er muligheden for at aflaste hinanden, og for Sarah ville aflastningen være kærkommen. Hun er ikke den eneste frivillige på DIKU, men hun er afgjort en af de mere aktive. Samvittighedsfuldt tager hun imod alle, der har gjort sig besværet at anmode om at komme på besøg på DIKU, og derfor har hun i perioder haft meget travlt. Dog er man på intet tidspunkt forpligtet til at tage imod flere end man magter. Der er ingen tvang forbundet med at være skrevet på listen af frivillige, og man kan frit vælge fra i travle perioder. Man kan endda lade sig skrive op, men helt lade være at tage imod en eneste DIKU-aspirant overhoved. Der er med andre ord intet til hinder for bare at kaste sig ud i det.

Vil du som studerende vide mere om ordningen - eller har du lyst til at melde dig allerede nu, så send en mail eller ring til kommunikationsmedarbejder Nils Koudahl, nko@science.ku.dk / tlf. 353-24219.