8. marts 2013

Big Data kan blive vigtig konkurrenceparameter

Big data bliver måske den helt store teknologi-trend i finanssektoren de kommende år.
Det handler om at finde sammenhænge og tendenser i de enorme mængder af information, der ligger tilgængelige i ustruktureret form på bl.a. internettet og udnytte det strategisk. Det er data, der kan rumme informationer om forbrugernes vaner, adfærd, behov mv. Og evnen til at aflæse og strukturere disse informationer kan blive en afgørende konkurrenceparameter