13. september 2013

Dansk IT's Seniorklub hørte om 3D teknikker på DIKU

Dansk IT's Seniorklub kom på besøg d. 12. september til foredraget

"3D teknikker: Skærme, der ændrer form, medicinsk billedanalyse og nye muligheder og metoder til computer simulering"

som de hørte sammen med DIKU studerende og andre 3D interesserede. Mødet bød på tre bud på forskning inden for 3D, præsenteret af tre af DIKUs forskere, henholdsvis Sune Darkner, som fortalte om medicinsk billedanalyse, Esben Warming Pedersen, som fortalte om skærme, der kan ændre form og Kenny Erleben, som fortalte om 3D computer grafik for simulering.

Efter mødet blev der hygget med øl og vand.