6. december 2013

Nye digitale økosystemer på vej i uddannelsessektoren

digitale læremidler

Digitale lærebøger og interaktive platforme fortrænger i stadig højere grad de traditionelle lærebøger på landets ungdomsuddannelser. Nu vil en af landets største leverandører af digitale læremidler, virksomheden MaCom, gå nye veje og udvikle sortimentet til at omfatte et helt øko-system, som skal styrke ikke bare undervisningen, men også elevernes studieteknik baseret på et Netflix-lignende koncept, hvor systemet tilpasser sig den enkelte elev.

Pressemeddelelse

6. DECEMBER 2013

Med 1.000.000 kr. i baglommen i form af en såkaldt udvidet videnkupon bevilget af Forskningsministeriet er der banet vej for et nyt spændende forskningssamarbejde mellem Datalogisk Institut på KU (DIKU), virksomheden MaCom og de to GTS'er FORCE Technology og Alexandra Instituttet, der er gået sammen om at udvikle morgendagens digitale platforme til landets ungdomsuddannelser.

MaCom har bl.a. udviklet systemet Lectio, som anvendes af 90 % af landets gymnasier til administration og kommunikation.

Systemet forbedrer hele tiden sig selv - ud fra brugerens adfærdsmønster

Parterne vil udvikle et helt nyt såkalt digitalt økosystem, som kan anvendes af såvel elever som lærere og læremiddeludbydere i deres udvikling og distribution af digitale læremidler: det kan fx. være opgaver, videoer og foredrag til ungdomsuddannelserne. Systemet kan nok bedst sammenlignes med kendte platforme som Netflix, AppStore eller GooglePlay, som tilpasser sig brugerens specifikke præferencer hen ad vejen.

Martin Holbøll, direktør hos MaCom/Lectio, forklarer om målsætningerne med det nye projekt:

Martin Holbøll”Forhåbentlig kan vi gøre elevernes forberedelsessituation digital, så lærerne kan få indblik i, hvordan deres elever forbereder sig til undervisningen. På det grundlag kan man optimere elevernes forberedelsesmetoder. Vi kaster milliarder i undervisning, men ved i virkeligheden ikke, om det er spild af tid at lave lektier. Hvis vi kan stille værktøjer til rådighed til dem, der skal skabe indhold, kan vi øge kvaliteten og indlæringen.”

Der skal udvikles en række værktøjer, der gør det nemt for læremiddeludbydere at forbedre deres produkter, fordi de udnytter den viden, der allerede er lagret i systemet. Skolerne skal opleve en værdi ved at skifte fra bøger til digitale produkter, idet der indbygges en funktionalitet, som medfører, at kvaliteten af et læremiddel stiger, hver gang det bliver anvendt. Leverandørerne af systemet skal tilsvarende opleve værdi, når de leverer indhold til platformen ved, at de bliver tilbudt et samlet økosystem med kundebase, hjælpeværktøjer og metoder såsom automatiseret måling og analyse af brugeradfærd og brugsmønstre. Og underviserne får hjælp til at udvælge de bedste opgaver baseret på viden om, hvordan eleverne bruger de digitale produkter.

Det er ikke første gang, at MaCom samarbejder med DIKU om et forskningsprojekt. Flere af DIKUs kandidat- og projekt-studerende har arbejdet tæt sammen med MaCom i forbindelse med den gymnasiale Lectio-platform og har tilført den nyeste viden inde for bl.a. plagiatkontrol til digitalisering af skriftlig studentereksamen. I dette projekt kan DIKU bidrage med viden og analyser med inddragelse af datalogisk forskning og nyeste viden indenfor emner som maskinlæring, data mining, cloud, søgemaskineoptimering og algoritmik.

Martin Holbøll understreger, at han er meget glad for samarbejdet med DIKU:

”Undervisningsministeriet var 6 år om ikke at komme i gang med digitale skriftlige eksaminer. DIKUs studerende gjorde det på 6 måneder, og problemet var ikke blevet løst uden dem. De var de ekstra kræfter, der skulle til, for at digitalisere studentereksamen. Vi følte os i trygge hænder med vejlederne fra DIKU under Lectio projektet, og det har afstedkommet, at vi gerne vil samarbejde mere med DIKUs vejledere og studerende. Derfor søgte vi denne udvidede videnkupon”.

Samarbejdet er kommet i stand i regi af DIKU Business Club, som MaCom er medlem af. Viceinstitutleder for Innovation og Erhvervssamarbejde på DIKU, Stephen Alstrup, har store visioner for udviklingen af digitale læringsplatforme:

Stephen Alstrup"Det er mit håb, at vi inden for de næste 4-5 år har revolutioneret undervisningsformerne på de danske ungdomsuddannelser. Fra traditionel klasserumsundervisning til "Flipped Classroom"-modellen, hvor eleven starter i den digitale menu, udvælger sig nogle personlige favoritter afstemt hendes specifikke læringsstil og forbereder sig på mødet med sin personlige vejleder henne i klassen."

Det nye projekt om beskrivelse af et økosystem for digitale læremidler forventes færdigdefineret i sommeren 2014.

Yderligere info:

Martin Holbøll, direktør hos MaCom/Lectio, tlf. 33 79 79 00

Stephen Alstrup, professor, viceinstitutleder DIKU.

1) Videnkupon er støtte til små- og mellemstore virksomheder, der har behov for at samarbejde med en videninstitution omkring et konkret eksperimentelt udviklingsprojekt. Læs mere på ministeriets hjemmeside: www.fivu.dk