16. maj 2013

SummIT 2013-konferencen sætter fokus på innovativ IT

Dagens temaer kan ses i boksen nedenfor. DIKU er repræsenteret med flere foredrag, dels under Fremtidssikret IT - Metoder og værktøjer/Computer vision, hhv. ved Kim Steenstrup Pedersen om rehabilitering i hjemmet og Mads Nielsen og Lauge Sørensen om tidlig diagnosticering af Alzheimers, dels under Business Intelligence ved Ken Friis Larsen.

IT som vækstmotor i andre brancher: Et kig ind i fremtiden med IT: Brugerorinteret anvendelse af IT Fremtidssikret IT: Metoder og værktøjer
Energi Fremtidens internet Business Intelligence Højniveausprog til indlejrede systemer
Fødevarer Indlejrede systemer Mobil og pervasive læring Processer & IT
Transport Mobile og pervasive systemer Processer & IT Computer vision
Sporings- og positionerings-tjenester System engineering
Usability og interaktionsdesign