28. juni 2013

Kameraer i busser i stedet for rejsekort

Nogenlunde således skrev avisen Ingeniøren mandag den 24. juni i en artikel, der følger op på lektor Torben Mogensens blogindlæg på Version2, hvor han kritiserer Rejsekortet og dets opbygning.

Torben har efterfølgende kontaktet Ingeniøren da deres udlægning af hans blogindlæg havde misset pointen i indlægget.

Ingeniøren tilføjede senere på dagen et afsnit, der skulle udbedre misforståelsen i artiklen, men da havde nogle norske journalister allerede opsnappet artiklen og pludselig opstoed der en debat om overvågning i offentligheden, som det ikke havde været Torben Mogensens intention med sit blogindlæg.

Ingeniøren og de norske journalister tolkede Torbens kommentar om, at man kunne bruge kameraer i transportmidlerne, som at han mente, man skulle til at overvåge passagerne, og problematiserede det etiske problem i det.

’Rejsekortet er ikke designet til kunderne, men sådan at de forskellige operatører kan lave præcis afregning baseret på hvor mange passagerer, der rejser med hver enkelt bus, tog eller lignende og hvor langt. Men at gøre dette ved at pålægge passagerne at lave det hårde arbejde ved at checke ind og ud ved hvert skift af transportmiddel er absurd. I hovedstadsområdet har man siden indførslen af det fælles billetsystem og zonerne i 1970'erne klaret afregningen ved at lave stikprøveoptællinger og ekstrapoleret fra disse. Det er ikke helt præcis, og giver nok anledning til noget brokkeri mellem operatørerne, hvor nogen føler sig snydt. Jeg tvivler på, at en præcis optælling vil flytte mere end tredje decimal i udregningen, men hvis man vil have mere præcise tal, er der en meget enkelt løsning på dette: Man kan lade kameraer tælle antallet af ind-og udstigninger. Når bus eller tog holder, tælles antal ind- og udstigende og dette data kombineres med GPS-positionen, og dette sendes til en central database’ Skriver Torben i sin blog om rejsekortet.

Denne løsning vil fjerne passagerenes ansvar for at checke ind og ud. De ville kunne købe en billet ved rejsens start og derefter ikke skulle foretage sig mere, ligesom billetsystemet fungerer i dag.

’Det er klart, at i det øjeblik der bliver nævnt ’kamera’ i en offentlig sammenhæng begynder en masse alarmklokker at ringe om etik og overvågning. Men Torbens forslag er meget simpelt og handler slet ikke om overvågning af den enkelte passager, hvor rejsekortet, som det er i dag, faktisk overvåger hele passagerens rejse fra start til stop.

Hvis man sætter kameraer op i loftet af en bus, ved indgang og udgang, så kan man få noget simpelt software til at genkende mennesker, i form af deres hoved set fra oven. Hvis man tæller antal passagerer ved hvert stoppested, altså hvor mange der stiger ind og stiger ud, kan man på den måde afregne procentdele internt mellem selskaberne. Derved fjerner man passagerens ansvar hvilket ville gøre hverdagen og transport meget lettere for brugeren’, uddyber Torben.

Læs Torben Mogensens blogindlæg her.

Læs Ingeniørens artikel her.

Læs e24.no’s artikel her.