30. juli 2013

Mange ansøgere presser kvotienten til datalogistudiet i vejret

Optagelse 2013, kvotient og kønsfordeling

Den 30. juli blev sløret løftet for årets optagelsestal, kvotienter og kønsfordeling. På datalogi tilbydes i alt 162 optagelse, hvilket svarer til fuldt hus, mens Naturvidenskab og it med 19 optagne efter første runde stadig har plads til flere.

Aldrig før i nyere tid har så mange søgt ind på datalogistudiet. Hele 461 havde pr. 5. juli anført datalogi på KU blandt ønskefagene, heraf 200 som 1. prioritet.

Allerede i årene 2011 og 2012 kunne vi melde fuldt hus på datalogistudiet på KU, men i år har vi måttet øge kvotienten betydeligt, fordi der kun er plads til ca. 160 nystartere. I år skal man således have 6,6 i gennemsnit for at læse datalogi til forskel fra sidste år, hvor kvotienten lå på 5,1.

Kønsfordelingen er nogenlunde som den plejer, nemlig 15 piger svarende til ca. 10% af årgangen. På instituttet er man meget tilfredse med den store søgning - selv om man hvert år gør sig store anstrengelser for at tiltrække flere piger.  

"Det er positivt at se, at en klassisk uddannelse som Computer Science - eller datalogi på dansk - er kommet stærkt igen", siger institutleder på datalogi, Martin Zachariasen.

"Det er en tendens, som vi kan observere over hele verden. De unge søger i stigende grad de naturvidenskabelige og tekniske retninger og vælger en uddannelse, der giver et bredt spillerum i karrierevalg. Fra virksomhederne hører vi igen og igen, at der er behov for højt specialiserede it-folk, der kan løse praktiske problemer og samtidig har en solid teoretisk ballast. Vi oplever, at datalogerne kan hævde sig som problemknusere på mange felter".

Søsteruddannelsen, den relativt nye Naturvidenskab og it, kan notere nogenlunde status quo i forhold til 2012. Efter første runde er 19 tilbudt optagelse, men der er plads til og forventes også at blive optaget flere i anden runde. I 2012 tegnede sig et tilsvarende mønster, hvor der efter anden runde blev tilbudt optagelse til i alt 28. Optagelseskravene er forholdsvis høje (Dansk og matematik på A-niveau, fysik, engelsk og endnu et naturvidenskabeligt fag på B-niveau), men uddannelsen giver til gengæld mulighed for at vælge mellem mange specialiseringer efter første år.

Fra hele landet meldes om stor søgning til it-uddannelserne - se også dagens artikler i

Version2: https://www.version2.dk/artikel/i-dag-bliver-man-ikke-stemplet-som-noerd-fordi-man-interesserer-sig-it-53134

Computerworld: http://www.computerworld.dk/art/227643/optag-paa-it-uddannelser-saetter-ny-rekord