21. november 2013

DIKUs årlige pigemiddag afviklet i hyggelig atmosfære

pigemiddag, networking

En blanding af nuværende studerende og færdiguddannede deltog i middagen 15. november og fik snakket på kryds og tværs af årgange.

Igen i år blev der afholdt 'pigemiddag', dvs. middag for kvindelige studerende og tidligere studerende på DIKU.

Fra et tidligere pigearrangement i kantinen

Da sidste års arrangement havde været i mindre målestok, hvor det kun var aktive studerende der deltog, havde arrangørerne besluttet at gøre det lidt større i år så man kunne lave noget networking og få samling på de kvindelige dataloger fra DIKU.

Der var stor tilslutning til dette koncept, som resulterede i en hyggelig aften med middag for 28 tilmeldte kvindelige dataloger.

Aftenen foregik i Kantinen på DIKU der var lejet til formålet og en del af de deltagende mødtes før og hyggede med at lave mad til arrangementet.

Der blev hygget, snakket og spist til en aften som var meget vellykket. Nuværende studerende fik snakket med færdiguddannede og hørt om livet som færdig datalog, men der var også en masse pigesnak, lege og hygge inden over. En del af de deltagende var færdiguddannede og de hyggede sig gevaldigt med at gense deres gamle studiekammerater.

Pigemiddag på DIKU er en gammel tradition, der dog har haft en del huller undervejs. Det bliver taget op og afholdt i en årrække og derefter går det i glemmebogen, indtil nogle nye studerende kommer på idéen hvorefter det så gentager sig.

Alt i alt endnu en vellykket pigeaften med glade dataloger.