27. november 2013

Protest-banko på H. C. Ørsted Instituttet mod studiefremdriftsreformen

Studiefremdriftsreform

Der var hyggelig stemning på H. C. Ørsted Instituttet om formiddagen onsdag d. 27. november, hvor 15-20 datalogistuderende var mødt op til et slag DIKU Banko. Anledningen var studiefremdriftsreformen, som medfører, at universiteterne skal få studerende hurtigere igennem uddannelserne.

En flok dataloger viste deres utilfredshed med den nye reform med et slag banko

De studerende på datalogi nedlægger i dag undervisningen og spiller banko i protest mod det, de kalder "Hurtigere Ud"-reformen. Selvom rektor for Københavns Universitet, Ralf Hemmingsen, i morges udtalte i en pressemeddelelse, at Københavns Universitet vil udskyde beslutningen om, hvordan de skrappere studiekrav skal udformes til 2015, mener de fremmødte på H.C. Ørsted Instituttet stadig, at sagen er vigtig. Víðir Valberg Guðmundsson, medlem af Datalogisk Fagråd siger:

- Det er ikke nok, at reformen er udskudt. Det kan godt være, at det gavner os lige nu, men vi skal også tænke på de fremtidige studerende. Jeg kan ikke se DIKU for mig, hvis reglen er, at man skal bestå 45 ECTS om året. Så kommer der til at være meget få studerende.

Simon Shine, som også er medlem af fagrådet, tilføjer:

- Dem, som klarer sig godt og gerne vil være instruktorer, får ikke samme muligheder, for de er nødt til i højere grad at tænke på deres eget studie. Det kommer derfor til at være et stort problem for instituttet at få instruktorer.

Víðir Valberg Guðmundsson er også bekymret for datalogistuderendes mulighed for at få erhvervserfaring i løbet af deres studier:

- KU vil også fjerne muligheden for orlov på kandidatuddannelsen og sætte det ned til seks måneder på bacheloruddannelsen. Det er som om, at man ikke ser erhvervserfaring som en god ting, men jeg mener at erhvervserfaring er noget af det vigtigste, man kan få som datalog.

På spørgsmålet om, hvad de gerne vil opnå med deres protester i dag, svarer Simon Shine:

- I dag har vi opnået en del af det, vi ville, nemlig at reformen er blevet udskudt. Men det er stadigvæk kun en udskydelse, og der er stadigvæk masser af problemer associeret med ministeriets beslutninger, så nu er skytset mere rettet mod regeringen end mod KU.

Simon Shine synes dog, at det er godt at se, at protester rent faktisk virker:

- Det er utroligt positivt at se, at så meget protest, som der har været planlagt i København i dag, kan medføre, at rektor faktisk kommer med den slags udtalelser.

De to fagrådsmedlemmer vender tilbage til deres bankospil, som spilles ud fra datalogernes selvopfundne regler, som de har baseret på universitetsloven. For eksempel er taberen af spillet kommet under nomeret tid, fordi han ikke har bestået den mængde bankorækker, han skulle. Han skal derfor søge dispensation for at fortsætte. Til gengæld tager behandlingstiden af dispensationen så lang tid, at man godt kan nå at spille ud. Hvis du vil vide mere om DIKUBANKO, kan du læse om det her: http://dinku.dk/.

Efter bankospillet i instituttets vandrehal vil flokken af dataloger slå sig sammen med bl.a. Det Farmaceutiske Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og i samlet flok gå ind til en fælles protest på Vor Frue Plads, for at vise deres utilfredshed over for ledelsen på Københavns Universitet.